Psi mají jazykové schopnosti, které se dříve přičítaly jen lidem

Psi jsou schopni rozeznat různá lidská slova a různé lidské hlasy, zjistila nová studie. Naznačuje to, že schopnost rozeznávání slov a hlasů není výlučně lidská.

Vědci z Univerzity v Sussexu tvrdí, že psi jsou schopni rozeznat různá lidská slova a různé lidské hlasy. Nová studie publikovaná v časopise Biology Letters se zaměřila na otázku, zda domácí psi mohou instinktivně rozeznat stejná slova, když je vyslovují různí lidé. Psi neznali žádného z mluvčích, kteří se na výzkumu podíleli, takže nemohli reagovat na známou osobu.

Skupina celkem 42 psů byla nafilmována, když reagovala na podobně znějící slova, která vyslovovali ženy nebo muži. Jednalo se o slova, která v angličtině znějí velmi podobně, např. had, hid, heard nebo heed. Slova byla vybrána tak, aby neměla nic společného s obvyklými slovními rozkazy, takže psi nemohli reagovat na slova spojená s nějakým předchozím výcvikem. Během testování nebyli psi nijak stimulováni prostřednictvím odměn.

Výzkum ukázal, že psi jsou schopni rozpoznat stejné slovo, když ho vysloví různí lidé. A dovedou také rozeznat různé lidi díky tomu, jak zní jejich hlas. Holly Root-Gutteridge, která výzkum vedla, vysvětlila, že schopnost rozpoznat znění samohlásek, když je vyslovují různí lidé, se doposud přičítala jen lidem jako něco „jedinečně lidského“. Výzkum se snažil otestovat teorii, že tuto schopnost fakticky mají i domácí mazlíčci a výsledkem je konstatování, že se zřejmě nejedná o výlučně lidskou schopnost – i psi mají tento jazykový talent. Výzkum tak naznačuje, že vnímání řeči nemusí být typické jenom pro lidi.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.