Šéfka MMF: přehodnocujeme naše rady pro rozvíjející se trhy

MMF zvažuje nové konkrétní postupy pro jednotlivé země tak, aby mix politických kroků byl „ušit“ podle jejich potřeb.

Šéfka Mezinárodního měnového fondu, bulharská ekonomka Kristallina Georgievová tvrdí, že je potřeba mnohem přesněji vědět, jak na sebe jednotlivé politické kroky reagují.

Georgievová se v článku pro noviny Financial Times nejprve zabývá volatilními toky kapitálu, které se dotýkají zejména rozvíjejících se zemí. Dostatek kapitálu jim umožňuje rozvoj, ale volatilita toků jim zjevně škodí.

„Něco s tím udělat“ je velká výzva, přiznává Georgievová, protože důležitá je otázka načasování a správné kombinace opatření. V roce 2018, v době rozvíjejících se trhů, vyvolaly odlivy různé reakce: Brazílie intervenovala a bránila svou měnu, Kolumbie skoro vůbec ne. Někde šly nahoru úrokové sazby a někde ne.

Georgievová říká, že to byla důležitá zkušenost i pro MMF. Připravují se tedy postupy pro jednotlivé země tak, aby mix politických kroků vyhovoval právě jim.

Nový integrovaný rámec by měl zvážit náklady a přínosy těchto politik: monetární, makro-obezřetnostní, opatření v oblasti kapitálových toků a intervencí do měnového kurzu. Jde o stabilizaci ekonomik v případě vnitřních a vnějších šoků a lepší pochopení vzájemných reakcí jednotlivých politik.

MMF se obecně přiklání k politice absorbování šoků pomocí měnového kurzu. Tak to dělají vyspělé země, ale potřeby rozvíjejících se zemí tuto politiku někdy neumožňují. Rozvíjející se trhy jsou silně integrovány do světové ekonomiky, ale zároveň masivně fakturují v dolarech. Podobně: jsou zapojeny do finančních trhů, kde ale opět dominují dolarové toky. Pak se měnový kurz může stát spíš zesilovačem šoku.

Rozvíjející se ekonomiky se mezi sebou liší například v likviditě vlastních devizových trhů. Je potřeba lépe vnímat souvislosti a načasování jednotlivých politik, píše Georgievová dále.

MMF nejde jen o nalezení optimálního mixu politik, ale také o lepší vnímání skutečnosti, že některé politické kroky mohou mít nezamýšlené vedlejší účinky. Ve hře jsou tedy nejen očekávání investorů, ale i otázky, jako je správná komunikace centrální banky a její důvěryhodnost.

Prozatím se politika MMF soustředí na zvládání vnějších šoků, ale v budoucnu očekáváme, že rámec rozšíříme i o fiskální politiku, míní šéfka MMF.


Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.