Ulice Obětí americké demokracie

Milan Daniel píše o viditelných disproporcích pražského oficiálního vzpomínání…

Pražští radní vedení iniciativním primátorem Hřibem nechali přejmenovat náměstí před ruským velvyslanectvím s cílem uctít památku Borise Němcova. Ten byl za prezidentování Borise Jelcina vicepremiérem ruské vlády. Němcov byl amatérsky zavražděn islámskými teroristy.

Praha tedy má náměstí pojmenované po ruském politikovi, který se stal obětí zločinu a slouží jí ke cti, že jeho památka je spojena s blízkostí zastupitelského úřadu mocnosti, kterou kdysi reprezentoval. Hřib uvedl, že záměr byl iniciován peticí občanů a doufá, že to Rusové přijmou jako vstřícné a přátelské gesto.

Celá ta věc má maličkou chybu na kráse: v jiné pražské lokalitě, v ulici Tržiště, je velvyslanectví Spojených států amerických, které se už řadu desetiletí zasazují o prosazení demokracie na celém světě. Vznikají přitom bohužel ztráty na životech a to nejen přímých účastníků bojů, ale i civilistů. Ty se podle nejrůznějších odhadů pohybují v řádu statisíců.

Hřibova radnice si kupodivu disproporce mezi vzpomínkou na jednoho Rusa a nevzpomínkou na zástupy mrtvých dosud nepovšimla.

Čas od času se veřejnost o nějaké té kolaterální ztrátě dozví, akt je označen za incident.  Americkým oficiálním místům slouží ke cti,  že někdy i projeví upřímnou lítost.

Loni vydal Pentagon zprávu, ve které tvrdí, že v předchozím roce americká armáda zabila v zahraničí 120 civilistů. Mnohonásobně vyšší odhady nevládních organizací jsou podle US Army nesprávné, protože byla použita jiná metodika. „Civilní oběti jsou tragickou, ale nevyhnutelnou součástí války,“ komentovala zprávu Pentagonu jeho mluvčí. „Žádná armáda v dějinách nebyla tak usilovná v omezování civilních škod, jako ozbrojené síly USA,“ dodala. Opravdu dojemné, do očí se derou slzy.

Veřejnost bohužel dostatečně nechápe přínos válek vedených v zájmu prosazení demokracie a zveličuje význam politováníhodných událostí, o nichž se dozví. Na druhé straně je dvě stě let dějin  USA charakterizováno nepřehlednými lány hřbitovů – přehled např. ZDE. Co s tím?

Je to tragické, ale jak uvedeno výše, vyhnout se tomu nelze, protože „demokracie muší bejt“. Obyvatelé dotčených zemí americké úsilí o omezování civilních škod s nepochopitelnou výjimkou postižených rodin nesporně chápou a oceňují.

Bylo by proto namístě, aby tak učinili i Pražané. Aby vznikla nějaká ta petice za přejmenování místa zvaného Tržiště, což je nedůstojné americké velikosti, na ulici Obětí americké demokracie a aby pražští radní následně občanské iniciativě radostně vyhověli. Je čestné se s tím popasovat a Praha, která odvážně bourá a staví pomníky, či přichází s různými iniciativami mezinárodního významu by se toho mohla chopit. Kdo jiný, když ne ona?

Když to šlo v případě jednoho Rusa, proč váhat, jde-li o nepřehledné hřbitovy nevinných lidí. Americký lid to přijme s pochopením a uznáním.

Ke slavnostnímu aktu nechť primátor Hřib vstřícně přizve amerického velvyslance a požádá ho o hřejivá slova.  Divil bych se, kdyby je účastníci nepřijali s dojetím.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.