Nepodmíněný základní příjem, nebo raději nepodmíněné základní zboží?

Zdeněk Vopat se zamýšlí nad myšlenkou nepodmíněného základního příjmu a navrhuje poněkud jiné řešení.

V pondělí se objevila zpráva, že švýcarská vesnice Rheinau odhlasovala v referendu tzv. nepodmíněný základní příjem, pro své obyvatele ve výši 2500 švýcarských franků měsíčně. Finská vláda experimentuje s podobným pilotním projektem, jehož výsledky budou za několik let vyhodnoceny.

Ve svém článku bych rád nastínil svůj pohled na tuto problematiku a předložil k diskusi poněkud jiné řešení. Zastánci nepodmíněného základního příjmu tvrdí, že takovýto příjem může snížit úroveň chudoby a zároveň osvobodit obyvatele od nutnosti přijmout jakoukoliv práci. Existuje totiž mnoho špatně placených zaměstnání, mnoho pracovních pozic na částečný pracovní úvazek a mnoho zaměstnání, kde pracující pracují ve špatných pracovních podmínkách. Podle zastánců nepodmíněného základního příjmu, by tito lidé byli osvobozeni od tohoto typu práce. Kapitalismus by byl nucen zlepšit pracovní i platové podmínky nejhůře postižených zaměstnanců. Zároveň by mnozí lidé pobírající nepodmíněný základní příjem našli odvahu realizovat své projekty, protože by se nemuseli obávat situace, že zůstanou bez finančních prostředků. Uvolnila by se tedy kreativita obyvatel, která by i díky multiplikačnímu efektu pomohla nastartovat celou ekonomiku.

Osobně se však domnívám, že takovýto projekt, realizovaný v celospolečenském měřítku, by mohl roztočit spirálu inflace, protože tento nepodmíněný základní příjem by pobírali všichni lidé, bez ohledu na to, zda pracují, či nikoliv. Nic by tedy nebránilo obchodníkům, zvláště se základním zbožím, zvýšit své ceny, takže, jak se říká, nula od nuly pojde. I kdyby však k takové situaci nedošlo je otázkou, zda by nepodmíněný základní příjem stačil na pokrytí základních potřeb těch nejchudších? A proč by tento příjem měl pobírat i Bill Gates nebo Andrej Babiš?

Na místo nepodmíněného základního příjmu bych si dovolil vystoupit s myšlenkou nepodmíněného základního zboží. To by zahrnovalo určitou formu bezplatného ubytování, včetně bezplatné vody a elektřiny, bezplatného omezeného množství základních potravin a ošacení, bezplatného zdravotnictví včetně, zubního ošetření a léků, bezplatného školství, jak jej známe dnes, bezplatného používání MHD a bezplatného užívání veřejných knihoven.

Toto nepodmíněné bezplatné zboží by zajisté velmi zatížilo státní rozpočet. Na straně druhé mnohé tyto položky jsou ze státního rozpočtu částečně nebo zcela hrazeny ve formě různých sociálních dávek, příspěvků na bydlení, výplat důchodů atd. Nejchudším vrstvám obyvatel by to umožnilo život v důstojných podmínkách bez hrozby roztočení inflační spirály. Navíc by bylo zajištěno, že vynaložené prostředky nebudou použity na užívání drog, alkoholu, cigaret nebo nebudou prosázeny v hazardních hrách, což nepodmíněný základní příjem nezaručuje. Nepodmíněné základní zboží by umožnilo zajistit základní lidské potřeby, ale nezajistilo by dostatečně komfortní život, takže zavedení nepodmíněného základního zboží by stále stimulovalo obyvatelstvo, aby zvýšilo své příjmy. Lidé by tak byli motivováni začít realizovat své projekty, které by mohli díky multiplikačnímu efektu zvýšit výkonost celé ekonomiky. Doufám, že mé provokativní myšlenky budou stimulovat diskusi v na stránkách tohoto časopisu.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.