USA si spolu se spojenci chtějí rozparcelovat Měsíc

Připravované Artemidiny dohody navrhují vznik „bezpečnostních zón“ na Měsíci v rámci jeho výzkumu a těžby nerostných surovin.

Podle informací ze zdrojů blízkých otázce připravují Spojené státy návrh zákona pro těžbu na Měsíci pod hlavičkou nové mezinárodní dohody s názvem „Artemidiny dohody“ (Artemis Accords), informovala agentura Reuters. Dohoda je dalším z pokusů o nalezení spojenců pro plány NASA vybudovat na Měsíci stanici během jednoho desetiletí. Návrh se ještě nedostal do rukou spojenců USA.

Měsíc je vnímán z pohledu USA a dalších zemí s kosmickým výzkumem jako klíčový strategické aktivum ve vesmíru. Výzkum na Měsíci by mohl do budoucna představovat základ pro budoucí mise na Marsu.

Artemidiny dohody navrhují vznik „bezpečnostních zón“, které by obklopovaly budoucí stanice na Měsíci a chránily je před poškozením a vměšováním rivalitních zemí nebo společností, které by operovaly v jejich blízkosti. Dohody také počítají s tím, že poskytnou že budou obsahovat úpravu vlastnického práva společností k jimi na Měsíci vytěženému nerostnému materiálu v rámci mezinárodního práva.

V následujících týdnech chtějí USA začít o tématu vyjednávat s Kanadou, Japonskem, evropskými zeměmi a Spojenými arabskými emiráty. Rusko, které představuje velkého partnera NASA, nebude do první fáze jednání zahrnuto. Důvodem je, že Pentagon vidí Moskvu jako stále více znepřátelenou – z důvodu, že „ohrožuje“ svými manévry satelitů americké špionážní družice v orbitu Země.

USA jsou signatářem Dohody o vesmíru z roku 1967, která stanovuje, že nebeská tělesa a Měsíc „nepodléhají národnímu přiznání svrchovanosti prostřednictvím využití, okupace nebo jinak“. Americká strana ovšem říká, že „bezpečnostní zóny“ se teritoriálnímu nároku nerovnají.

Artemidiny dohody souvisejí se snahami USA o to, obejít OSN a uzavřít dohodu se státy „s podobnými názory“. Jedním z důvodů je skutečnost, že jednání i se zeměmi, které se nevěnují kosmickému výzkumu, by se táhlo příliš dlouho a bylo neproduktivní.  Dohoda také naznačuje rostoucí roli NASA v americké diplomacii. Odráží to skutečnost, že státy vnímají vesmír stále více ve vojenském smyslu.

Očekává se, že dohody vzbudí napětí například s Čínou coby rivalem USA.

NASA investuje miliardy dolarů do tzv. Artemidina programu, který má zajistit přítomnost lidí lidi na Měsíc přibližně kolem roku 2024. Od roku 2015 platí v USA zákon o možnosti těžby nerostných zdrojů ve vesmíru a vlastnických právech společností, které by se na těžbě podílely. Zákon ale nemá mezinárodní platnost.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.