Jak má vypadat program ekonomické obnovy EU?

Hlavním principem post-pandemické obnovy má být podle slov Von der Leyenové pomoc těm, kteří ji potřebují nejvíce.

Předsedkyně Evropské komise Ursula Von der Leyenová objasnila obrysy evropského programu post-pandemické obnovy. Nicméně její vystoupení před Evropským parlamentem nešlo ohledně této otázky do detailů. Přesnější obrysy programu pro obnovu budou známy 20. května.

Von der Leyenová ve svém vystoupení mluvila o následujícím (v bodech):

 • EU podpoří ty, kteří to budou nejvíce potřebovat.
 • EU bude tlačit na investice a na reformy – je třeba posílit evropské ekonomiky prostřednictvím zaměření se na společné priority, kterými je Zelený úděl, digitalizace a odolnost.
 • Program obnovy bude postaven na evropském rozpočtu na následujících sedm let. Konkrétně to znamená, že Evropská komise bude navrhovat vypůjčit si maximální objem peněz od trhů, zatímco půjčky budou garantovat členské státy.
 • Celkový objem hospodářské obnovy, se kterou Komise počítá, nebyl objasněn. Evropský parlament požaduje 2 biliony eur.
 • Velký díl peněz bude směrovat do „nástroje na obnovu a odolnost“ veřejný investic a reforem. Fond bude k dispozici pro všechny členské země, ale bude se zaměřovat na ty nejvíce postižené oblasti. Pro Komisi je prioritou, aby zdroje směřovaly do nejvíce postižených zemí podle závažnosti ekonomických a sociálních dopadů krize.
 • Dojde k posílení investičního nástroje InvestEU.
 • EU vytvoří solventní nástroj, který má pomoci s rekapitalizací zdravých společností, jež karanténní opatření dostaly do rizika.
 • Ve třetím pilíři má dojit k posílení nástrojů, které se ukázaly být v době pandemie užitečnými, jako například ResUE nebo Horizon Europe (věda a inovace). Vedle toho má být vytvořen zvláštní program pro zdraví.
 • Komise chce posílit spolupráci se sousedními zeměmi, včetně Balkánu.
 • Rozpočet EU a nástroj obnovy mají být komplementární se třemi „záchytnými sítěmi“, na kterých se dohodli lídři EU – nová kreditní linie pro společnosti od Evropské investiční banky, nové koronavirové? půjčky pro země pomocí mechanismu ESM a nástroj TOOL, který má podpořit dočasná schémata pro nezaměstnanost v zemích EU.
 • Obnova je krátkodobou záležitostí, bude se zaměřovat jen na první roky obnovy. Bude zahrnovat granty a možnost předběžného vyplacení peněz.
 • Program obnovy vzniká z nutnosti, ale je vytvořen pro budoucnost. Obnova zvýší zadlužení.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.