Označení původu potravin v EU musí být odůvodněné

Evropský soudní dvůr nevidí odůvodněné označení původu potravin jako problém. Evropská komise ano.

Opatření členských států, která vyžadují povinné označování původu a provenience potravin jsou podle rozsudku Evropského soudního dvora se sídlem v Lucemburku povolena, ale musí být odůvodněna, informoval server Euractiv.

Soud rozhodl, že harmonizovaný rámec EU pro označování potravin „nebrání členským zemím přijmout opatření, která stanoví další povinné údaje týkající se původu nebo provenience“. Soud dále dodal, že tato opatření musí být odůvodněna na základně jednoho nebo více důvodů, například z důvodu ochrany veřejného zdraví nebo prevence podvodů v potravinářství. Povinné označování má být možné jenom v případě, že existuje prokázaná souvislost mezi určitými vlastnostmi potraviny a jejím původem. Podle soudu je na členských zemích, aby poskytly důkazy o tom, že většina spotřebitelů přikládá význam poskytnutí takových informací.

Soud rozhodoval v souvislosti s opatřením francouzské Státní rady, která požadovala označení francouzského, evropského nebo mimoevropského původu mléka.

Kromě toho několik dalších zemí EU (například Itálie ve vztahu k rajčatům v omáčkách nebo pšenice v těstovinách) nedávno zavedlo vnitrostátní opatření, která upřesňují původ určitých kategorií potravin, jako je mléko nebo některé hlavní složky potravinářských výrobků. Evropská komise se však stavěla proti jakýmkoli vnitrostátním pokusům o podobnou regulaci uvedla, že by taková opatřená mohla roztříštit jednotný trh.

Očekává se, že Evropská komise předloží návrh harmonizovaného systému označování potravin v rámci své strategie Farm to Fork (F2F). Má se za to, že Komise do svého návrhu zahrne systém povinného označování původu potravin na úrovni EU.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.