Povolební klamání voličů

Ivo Šebestík píše o tom, že v povolební situaci se obvykle nad vůlí voličů zvítězí mazané zákulisní intriky.

Většinový volební systém, jaký by umožnil vítězi voleb sestavit jednobarevnou vládu a (zcela nebo téměř) ignorovat ostatní strany a hnutí, které získaly ve volbách výraznější úspěch, má bohužel celou řadu nevýhod. Hlasy pro každou jinou stranu či hnutí mimo pozdějšího vítěze v podstatě propadají, což nutí voliče brát takovýto výsledek v úvahu a soustředit před volbami pozornost jen na potenciální vítěze, což není vždy jednoduché předpovídat.

Naproti tomu většinový volební systém zabraňuje poraženým stranám, aby se proti vítězi spikly, spojily se v různé vzorce, a tím vítěze jakoby doběhly. Potíž je ale v tom, že takovýmto postupem „doběhnou“ nejenom vítěze voleb, ale i jeho voliče, jakých je vzhledem k vítězství ve volbách poměrně dost. A ovšem také i voliče stran, které nebyly ke spiknutí po volbách přizvány. Povolební hrátky s komploty proti vítězi takto vlastně znevažují volební akt jako takový, neboť voliči vidí, že v parlamentech, vládách, regionech a na radnicích začnou rozhodovat lidé, kteří dostali méně důvěry voličů, zatímco ti, jimž věřila větší část voličů, odcházejí do opozice. Vůle lidu takto nebyla vyslyšena…

Poměrný volební systém, který je uplatňován v České republice, sice umožňuje pokrýt rozložení stran a hnutí rovnoměrněji, neboť podíl na vládě či řízení krajů, měst a obcí a složení obou komor Parlamentu, má vícero úspěšných stran a hnutí. Na druhé straně ale dochází k velmi neblahému výsledku z hlediska funkčnosti takto volených orgánů. Skutečnost, že parlamentní komory, zastupitelstva a další samosprávné orgány státu či krajů tvoří nejčastěji koalice, znamená, že programy stran a hnutí (pokud strany a hnutí nějaké programy vůbec mají) se navzájem kříží, tříští, rozbíjejí, anulují, matou a deformují natolik, že ve výsledku nevládne jasná politická a ekonomická koncepce, ale znetvořený hybrid ubohých trosek stranických programů (tedy, pokud nějaké vůbec kdy existovaly).

Politika se tak plynule přesouvá od služby vlasti a občanům k politikaření, hašteření a vzájemným sabotážím. A pokud na samém počátku funkčního období stojí pouhé spiknutí poražených proti vítězi voleb, jako je tomu po současných volbách krajských, pak výsledek může být v podstatě znehodnocen hned na startu. Je to, jako když závodník ztratí tretru hned při výstřelu ze startovní pistole. Má-li takovýto trend pokračovat, pak voliči budou přicházet do volebních místností s pramalou jistotou, že mohou složení svých reprezentací ještě vůbec nějak ovlivnit. Demokracii se tak dostane dalšího bolestivého dloubnutí loktem přímo do žeber. Nad vůlí voličů opět zvítězí mazané zákulisní intriky.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.