Podcast pro Vás: Náhorní Karabach, nejnebezpečnější bod konfliktu v postsovětském prostoru

Podcast: Veronika Sušová-Salminen v novém podcastu vysvětluje, kde má kořeny konflikt o Náhorní Karabach, co brání v nalezení řešení a proč představuje nejnebezpečnější konflikt v postsovětkém prostoru.

V nové sérií vzdělávacích podcastů „Podcast pro Vás“ se  periodicky vracíme k nejrůznějším tématům, která utváří naši současnost a jejich porozumění se považuje za jaksi „samozřejmé“, což vede často k nepochopení nebo k jejich naplňování falešným či povrchním obsahem. Podcast pro Vás chce přístupnou formou orientovat všechny zájemce o hlubší informace. Stručně, jasně ale nikoliv zploštěle, na aktuální témata a v souladu s hlavní myšlenkou naší práce – orientovat lidi v dnešním světě, protože vědění je moc občana.

Seriál vzdělávacích podcastů vzniká v rámci naší činnosti, ve které plně závisíme na sdílení dobrovolné práce našich autorů, našich vlastních silách a času a na finanční podpoře přispěvatelů zdola. Děkujeme, že na dobrovolné předplatné podle vlastní úvahy nezapomínáte.

Dnes hovoříme o složitých kořenech konfliktu v Náhorním Karabachu.

Příjemný poslech!

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.