Borrell: EU by se měla stát globálním hráčem

Podle Josepa Borrella by měla EU usilovat o postavení globálního aktéra a napravit svá „zranitelná místa“.

Již při svém nástupu do funkce vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell požadoval, „aby se Evropa (míní se EU) stala geopolitickým hráčem a nebyla pouhým hřištěm pro velmoci“ (psali jsme zde). Ve svém novém příspěvku se zaměřil na klíčová unijní témata pro rok 2021 a těmi jsou: zmírnění napětí v sousedství EU, uspořádání nového začátku se Spojenými státy, vyvážení vztahů s Čínou, implementace unijní „strategické autonomie“ a znovuobnovení multilateralismu.

V rámci našeho informačního servisu přinášíme malou ukázku:

Borrell má zato, že je třeba věnovat velkou část energie našemu bezprostřednímu sousedství, vzhledem k obrovským hrozbám a výzvám, které na našich hranicích narůstají, od Balkánu po Afriku, od východního Středomoří po Rusko. (Vztahu k Turecku se Borrell věnoval podrobně již v minulosti, viz náš příspěvek zde).

Afrika bude pro EU prioritou

V nadcházejících měsících bude prioritou náš vztah s Afrikou. V současné situaci budou naši afričtí partneři věnovat zvláštní pozornost podpoře, kterou jim můžeme poskytnout tváří v tvář krizi způsobené epidemií COVID-19, zejména prostřednictvím oddlužení. Unie je rovněž pevně odhodlána v Sahelu spolupracovat s našimi africkými partnery na stabilitě a rozvoji regionu tváří v tvář islamistickému terorismu.

Situace v Rusku

Evropská unie okamžitě odsoudila zatčení Alexeje Navalného po jeho návratu do Ruska 17. ledna a také rozsudek z 2. února a požaduje jeho propuštění. Rusko však zůstává sousedem a klíčovým partnerem, s nímž musíme udržovat náročný dialog, chceme-li se skutečně stát globálním hráčem a být schopni ovlivňovat záležitosti zásadní pro naši bezpečnost, jako je Sýrie, Libye, Náhorní Karabach, Bělorusko a Ukrajina.

Transatlantické partnerství

Strategičtější autonomní Evropa bude také účinnějším partnerem pro Spojené státy. Chceme také spolupracovat v oblasti klimatu, v obchodu a investicích a v regulaci nových technologií. Pokud jde o zahraniční politiku v tradičnějším smyslu, nechybí ani témata společného zájmu. Počínaje krizí ve východním sousedství EU, kde musíme společně bránit svrchovanost a reformy na Ukrajině a rozvíjet silný a soudržný přístup k Rusku. Musíme také lépe koordinovat naše závazky v jižním Středomoří, na Středním východě a v Perském zálivu.

Vztahy k Číně

Borrell míní, že jednota je ve vztahu k Číně základním předpokladem: žádná země Unie nemůže bránit své zájmy sama proti zemi této velikosti. Spolupráce s Čínou je nezbytná v oblastech, jako je změna klimatu, ale to platí také pro pandemii COVID-19 nebo oddlužení chudých zemí atd.

V této souvislosti jsme s ní na konci roku 2020 uzavřeli komplexní investiční dohodu. To nám umožní zlepšit přístup našich společností na čínský trh. Nesmíme se však klamat a být ostražití při důsledném uplatňování závazků přijatých Čínou v oblasti státní podpory nebo pracovního práva.

Strategická autonomie

Musíme také provést evropskou strategickou autonomii. O této koncepci jsme hodně diskutovali, ale pandemie COVID-19 zdůraznila naléhavost jejího zavedení do praxe. Nejde o hledání autarkie nebo o přechod k protekcionismu, ale o to, abychom zůstali pány našich vlastních možností v rozhodování o naší budoucnosti.

To vyžaduje, aby Evropa napravila svá zranitelná místa v celé řadě oblastí, od digitální a kritické infrastruktury po vzácné zeminy, zdraví a obranu. V této oblasti je dalším krokem přijetí strategického kompasu k vytvoření evropské strategické kultury a vytvoření společného jazyka pro bezpečnost a obranu.

Celý článek si můžete ve francouzštině přečíst zde.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.