Německo má přijmout zákon o ochraně hmyzu a zákazu glyfosátu

Průmyslové zemědělství, světelné znečištění a další vlivy způsobují obrovské ztráty u hmyzu a ptáků. 70 % hmyzu je ohroženo nebo mu přímo hrozí vyhynutí.

Legislativní balíček, který přijala Spolková vláda na ochranu hmyzu, byl doprovázen protesty zemědělců i ekologů. Reguluje například používání pesticidů za účelem snížení úmrtnosti hmyzu, uvedla Deutsche Welle.

Kabinet se mimo jiné rozhodl změnit zákon o ochraně přírody a vyhlášku o ochraně rostlin, v níž je konečně stanoveno odstoupení od kontroverzního přípravku glyfosát na hubení plevelů. Spolková ministryně pro životní prostředí Svenja Schulzeová (SPD) v Berlíně zdůraznila: „Blíží se postupné vyřazování glyfosátu.“ Tento prostředek zabíjí vše, co je zelené, a tím připravuje hmyz o živobytí. Použití glyfosátu má být zpočátku přísně omezeno a do konce roku 2023 zcela zakázáno.

Na ochranu hmyzu se plánuje řada dalších opatření: snížení světelného znečištění (postupně by se měly vyměňovat například pouliční lampy, které narušují orientaci nočního hmyzu, ptáků nebo netopýrů). Zde existuje takzvaný „efekt vysavače“: hmyz je přitahován umělým světlem a umírá.

70 % hmyzu hrozí vyhynutí

Travní porosty, ovocné sady, skalky a suché kamenné zdi, tj. přírodní stanoviště pro hmyz, plazy a rostliny, by zase měly být chráněny a propagovány jako biotopy.

Průmyslové zemědělství, zakrývání půdy (např. zástavba, umělé povrchy), světelné znečištění a další vlivy způsobují obrovské ztráty u druhů hmyzu a ptáků. To platí zejména pro motýly a jiné druhy hmyzu, které se spoléhají na kvetoucí louky a pastviny. 70 % je ohroženo nebo mu přímo hrozí vyhynutí.

Podle Schulzeové je na červeném seznamu polovina z 560 druhů včel. Velké ztráty jsou také u druhů ptáků, kteří žijí v zemědělské krajině. Populace koroptví a čejek se snížila na desetinu oproti stavu před 25 lety a populace skřivanů na polovinu.

Dodatek k ochraně přírody musí být ještě schválen Spolkovým sněmem (Bundestag), nařízení o aplikaci ochrany rostlin Spolkovou radou (Bundesrat).

Kritika ze strany zemědělců

Předseda Německého svazu zemědělců Joachim Rukwied masivně kritizoval legislativní balíček na ochranu hmyzu schválený spolkovým kabinetem. „Dnešní schválený zákon je krátkozraký a je strategickou chybou pro politiku ochrany přírody.“ Tento den je špatným signálem pro spolupráci mezi zemědělstvím a ochranou přírody. Ochrana hmyzu je také povinností zemědělství,“ vysvětluje Rukwied. Spolupráce mezi ochranou přírody, společností a zemědělstvím, je jediným účinným způsobem. Požadavky a zákazy nepomáhají.

Varoval před významnými dopady na zemědělce. Pokud by například byly v chráněných oblastech zakázány přípravky na ochranu rostlin, byla by vinařství v Kaiserstuhlu „zcela minulostí“. Mnoho farmářských rodin by přišlo o obživu, dodal Rukwied: „Nemluvíme jen o zničeném kapitálu a ztrátě pracovních míst, ale také o konci staleté části naší kultury.“

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.