Pandemie demokracii ve světě nepomohla, tvrdí nová zpráva

Vlády mnoha zemí využily pandemii jako záminku ke zvrácení demokratických pokroků, umlčení odpůrců, podkopání lidských práv a omezení občanské společnosti.

Když se COVID-19 objevil, liberální demokracie byla v krizi. Poprvé od roku 2001 bylo na celém světě více autokracií než demokracií. Pravicoví populisté byli na vzestupu. Standard univerzálních a nezcizitelných lidských práv byl zpochybňován vládami Číny, Ruska i USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Represe proti občanské společnosti i ohrožení právního státu, svobody tisku a lidských práv, pokračovaly v mnoha zemích.

Stejně tak bylo několik demokraticky zvolených vůdců (například maďarský premiér Viktor Orbán a turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan) odhodláno demontovat liberální demokracii zevnitř, což je trend, který někteří nazývají třetí vlnou autokratizace.

Vlády mnoha zemí pandemii využily jako záminku ke zvrácení určitých demokratických pokroků, umlčení odpůrců, podkopání lidských práv a omezení občanské společnosti. Mezinárodní nadace pro volební systémy (International Foundation for Electoral Systems) evidovala odložení voleb v 69 státech a platforma COVID-19 Civic Freedom Tracker odhalila 130 zemí, které uplatňovaly omezení svobody shromažďování a 54 zemí, které prováděly opatření v rozporu se svobodou projevu.

Index demokracie

Poklesu demokracie se věnuje zpráva časopisu The Economist, která byla nedávno zveřejněna. Téměř 70 % zemí zahrnutých do Globálního indexu demokracie zaznamenalo pokles celkového skóre – země se jedna po druhé uzavíraly, aby chránily životy před novým koronavirem. Globální průměrné skóre kleslo na nejnižší úroveň od roku 2006, kdy hodnocení započalo. Zpráva se zabývá tím, jak pandemie vedla k masovému odnětí občanských svobod a podpořila stávající trend nesnášenlivosti a cenzury nesouhlasného názoru. Ve zprávě jsou uváděny 4 typy režimů (viz také mapka na konci článku):

Poznámka: „Světová“ populace označuje celkovou populaci 167 zemí zahrnutých do indexu. Zdroj: Economist Intelligence Unit.

V roce 2020 zažili občané největší omezení individuálních svobod, jaké kdy vlády přijaly v době míru (a možná i za války). Většina lidí na základě důkazů o nové smrtelné nemoci dospěla k závěru, že prevence katastrofické ztráty na životech ospravedlňuje dočasnou ztrátu svobody. Pandemie zdůraznila prohlubující se propast mezi dynamickým východem a upadajícím západem a pravděpodobně dále urychlí posun globální rovnováhy sil směrem k Asii.

Celá zpráva je k dispozici v angličtině zde.

Klasifikace zemí podle Globálního indexu demokracie za rok 2020: tmavě modře jsou zobrazeny úplné demokracie (skóre 10,00 až 8,00), omezené demokracie mají barvu světle modrou (skóre 7,99 až 6,00), hybridní režimy jsou fialové (skóre 5,99 až 4,00) a autoritářské režimy jsou označeny červeně (skóre 3,99 až 0). Bez dat (šedivě). Zdroj: Statista. Česká republika zaznamenala změnu skóre z 8,17 v roce 2006 na 7,67 v roce 2020 (viz tabulka na str. 21 ve zprávě The Economist).

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.