Borrell: Evropská zahraniční politika za časů korony

Josep Borrell se ohlédl za svým prvním rokem ve funkci Vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Jak vidí evropskou politiku?

Kniha Josepa Borrella „European Foreign Policy In Times Of Covid-19“ zachytila hlavní události a jejich vývoj během jeho prvního roku ve funkci (tj. do konce roku 2020). Sleduje hlavní stádia pandemie a opatření EU. Pokrývá také hlavní geopolitické trendy, od strategické konkurence mezi USA a Čínou přes vznik „nových říší“ v sousedství EU až po zbrojení, vzájemné závislosti a nárůst dezinformací a hybridní taktiky.

Borrell dále ve svém článku píše:

Kniha prezentuje, o co se snažíme v řadě naléhavých konfliktů, od Libye a Sahelu, přes východní Středomoří až po Bělorusko a Ukrajinu, a podrobně popisuje naše úsilí o prohloubení a modernizaci našich partnerství s Afrikou, Latinskou Amerikou a napříč Indo-Pacifikem. Doufám, že kniha dá komukoli dobrý přehled o povaze výzev, kterým čelíme, ale také o dilematech a možnostech, které s nimi souvisejí.

Lekce z roku 2020 ukázala, že na politických rozhodnutích záleží. Můžeme si vybrat solidaritu, multilateralismus a globální partnerství. Nebo můžeme jít cestou nacionalismu a starosti pouze o sebe. Volba EU je v tomto jasná a doufám, že tato kniha vysvětlí proč.

Na konci roku jsme byli svědky dobré zprávy o nové administrativě USA, která věří v partnerství s EU a již to prokázala slovy i skutky. A příchod vakcín také znamená, že je na dosah ukončení pandemie. Viděli jsme však také, že vakcíny se používají jako geopolitické nástroje, jako byly lékařské roušky v loňském roce (tento důležitý vývoj nemohl být náležitě zohledněn v této knize, která zahrnuje pouze rok 2020).

Nedochází ke snížení zásadně konkurenční povahy mezinárodního systému a dominance mocenské politiky. Evropané musí stále jednat se světem takovým, jaký je, a podle toho rámcovat své politiky. Nadcházející měsíce by měly být dobou zotavení. Musíme splnit své závazky: vůči občanům EU, kteří chtějí Evropu chránící je i jejich zájmy a hodnoty, a vůči širšímu světu, který neočekává vzrušující prohlášení, ale konkrétní solidaritu a angažovanost.

Doufám, že tato kniha přispěje k debatě o formování globální role Evropy vysvětlením možností a kompromisů, kterým čelíme.

Kniha je k dispozici zde.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.