60 procent Dubaje se má stát přírodní rezervací

Jak bude vypadat Dubaj v roce 2040? Podle šejka Mohammeda se stane „nejlepším místem na světě k životu“.

Mohammed bin Rašíd, viceprezident a předseda vlády Spojených arabských emirátů a vládce Dubaje, zahájil územní plán „Dubaj 2040“, který mapuje komplexní budoucí udržitelný rozvoj města. V souladu s vizí Spojených arabských emirátů na příštích 50 let je plán zaměřen na zvyšování štěstí a kvality života lidí.

Je to už sedmý takový plán vyvinutý pro emirát od roku 1960. Mezi lety 1960 a 2020 se počet obyvatel Dubaje znásobil 80krát ze 40 000 na 3,3 milionu. Městská a zastavěná plocha emirátu vzrostla 170krát z 3,2 km2 na 1490 kilometrů čtverečných.

Plán se zaměřuje na posílení konkurenceschopnosti Dubaje jako globální destinace poskytnutím široké škály životních stylů a investičních příležitostí pro občany, obyvatele a návštěvníky v příštích 20 letech. Navržený plán má realizovat vizi šejka Mohammeda, aby se z Dubaje stalo město s nejlepší kvalitou života na světě. Cílem plánu je poskytnout nejvyšší standardy městské infrastruktury a zařízení.

Zvýšení kvality života

Plán předpokládá modernizaci dubajských městských oblastí, přičemž rozvoj se soustředil hlavně na pět klíčových center. Mezi priority patří zvýšení efektivity využívání zdrojů, rozvoj živých, zdravých a inkluzivních komunit a zdvojnásobení zelených a rekreačních oblastí a veřejných parků, které obyvatelům a návštěvníkům zajistí zdravé prostředí.

Nový hlavní plán se rovněž snaží zajistit udržitelné a flexibilní prostředky mobility a také podpořit větší ekonomickou aktivitu a přilákat zahraniční investice do nových odvětví. Mezi další cíle patří posílení udržitelnosti životního prostředí, ochrana kulturního a městského dědictví emirátu a vývoj komplexní legislativy a modelu správy a plánování.

Nárůst populace

Podle nedávných studií se očekává nárůst počtu obyvatel Dubaje z 3,3 milionu v roce 2020 na 5,8 milionů do roku 2040, zatímco denní počet obyvatel se má zvýšit z 4,5 milionu v roce 2020 na 7,8 milionů v roce 2040. Hlavní plán se zaměřuje na využití dostupných prostor v mezích současného města a soustředění rozvoje do stávajících městských oblastí.

Podle plánu se zelené a rekreační prostory a plochy vyhrazené pro veřejné parky zdvojnásobí, aby sloužily rostoucímu počtu obyvatel a návštěvníků. Přírodní rezervace a venkovské přírodní oblasti budou tvořit 60 % celkové plochy emirátu. Bude vytvořeno několik zelených koridorů, které propojí servisní oblasti, obytné oblasti a pracoviště, usnadní pohyb chodců, kol a prostředků udržitelné mobility po celém městě, v koordinaci s developery a vládními útvary.

Dubaj jako globální inovativní centrum

Plocha využívaná pro hotely a turistické aktivity se zvýší o 134 %, zatímco plocha využívaná pro komerční aktivity se zvýší na 168 kilometrů čtverečních. Dubaj bude i nadále globálním centrem inovativních start-upů, mezinárodních společností a strategických investic. Hlavní plán také zvýší rozlohu přidělenou vzdělávacím a zdravotnickým zařízením o 25 %, zatímco délka veřejných pláží se v roce 2040 zvýší až o 400 %, aby se zvýšila kvalita života obyvatel a návštěvníků.

Nový plán zvýší efektivitu rozvoje a podpoří optimální využití infrastruktury prostřednictvím rozvoje prázdných městských prostor. Hlavní plán si klade za cíl podporovat využívání hromadné dopravy, chůzi, cyklistiku a používání flexibilních dopravních prostředků.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.