Odvrácená strana digitalizace. Chemické látky z elektronického odpadu poškozují zdraví

Nová zpráva WHO poukazuje na zdravotní důsledky nesprávné likvidace elektronického odpadu.

Rostoucí šíření nesprávně nebo nezákonně likvidovaného elektronického odpadu vede ke zdravotním zátěžím a vývojovým poruchám u dětí, zejména v rozvojových zemích. Takový je závěr zprávy WHO „Děti a digitální skládky: expozice elektronickému odpadu a zdraví dětí“ (Children and digital dumpsites: e-waste exposure and child health), kterou spolufinancovalo německé Spolkové ministerstvo životního prostředí.

Německá ministryně životního prostředí Svenja Schulzeová uvedla: „Musíme zajistit, aby se chemické látky vyráběly a používaly tak, aby nepředstavovaly riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. S ohledem na postupující globalizaci výroby a obchodu to nemůžeme dělat pouze na národní nebo regionální úrovni. Chemikálie neznají hranice. Je proto důležité, abychom se této výzvě postavili také na mezinárodní úrovni a společně našli řešení, která budou zahrnovat celý životní cyklus chemických látek a výrobků z nich vyrobených, tj. „od kolébky až po hrob“. Vhodným prvním krokem v tomto směru by bylo důsledné zavedení mezinárodně uznávaného označování nebezpečných látek skutečně všemi státy.“

Děti, které samy manipulují s elektronickým odpadem nebo jejichž rodiče tak činí, jsou obzvláště zranitelné vůči toxickým chemikáliím obsaženým v tomto odpadu, protože jsou menší, mají méně vyvinuté orgány a rychle rostou. Ve své vývojové situaci jsou obzvláště citlivé na škodliviny a jsou méně schopné metabolizovat nebo vyloučit toxické látky ze svého těla. To může mít mimo jiné negativní vliv na dýchací cesty a dýchání nebo na funkci štítné žlázy nebo způsobit poškození DNA.

Německo již řadu let vede celosvětovou kampaň za bezpečnou likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Velká část elektronického odpadu zůstává v rozvojových zemích. Německo se proto rovněž zavázalo bojovat proti nezákonnému vývozu. Důležitými kroky na této cestě bylo zpřísnění evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

Prvky, jako jsou baterie nebo chladiva, je nyní nutné před mechanickým skartováním odstranit. Kromě toho bude dále posílen sběr elektroodpadu v blízkosti spotřebitele. Od roku 2022 budou mít prodejci s prodejní plochou 800 metrů čtverečních nebo větší povinnost odebírat menší použité elektrospotřebiče bez ohledu na to, zda se jedná o nový výrobek. Větší staré spotřebiče, jako jsou pračky nebo myčky nádobí, lze bezplatně odevzdat při nákupu odpovídajícího nového výrobku. Toto posílení sběrných kanálů v blízkosti spotřebitelů může dále přispět k omezení nelegálního vývozu. Tyto předpisy je třeba důsledně provádět a v případě potřeby dále rozvíjet.

S cílem zajistit bezpečné nakládání s chemickými látkami na celém světě vypracovalo mezinárodní společenství států pod záštitou OSN Strategický přístup k mezinárodnímu nakládání s chemickými látkami (SAICM). Cílem jednání je zajistit, aby se na celém světě skutečně vytvořily kapacity pro chemickou bezpečnost a aby se při tom řešily zvláště naléhavé problémy.

Psali jsme:

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.