EU podala právní námitky proti Rusku u WTO za diskriminaci zahraničních firem

Evropská komise žaluje opatření, která omezují přístup firem z EU k zakázkám státních podniků v Rusku v rámci nahrazování dovozů.

Evropská unie podala u Světové obchodní organizace (WTO) právní námitku proti ruským opatřením, která podle ní omezují nebo brání společnostem z EU prodávat zboží ruským státním podnikům.

Podle pondělního prohlášení Evropské komise jsou tyto ruské praktiky v rozporu s pravidly WTO, která vyžadují, aby Rusko jako člen WTO nediskriminovalo zahraniční společnosti.

Prvním krokem v rámci právního řízení WTO jsou konzultace, které obvykle trvají 60 dní, pak je vybrána arbitrážní komise. Evropská komise dále uvedla, že Rusko od roku 2015 postupně zavedlo restriktivní politiku, jejímž smyslem bylo nahrazení zahraničního zboží a služeb ve státních zakázkách. Komise se v právní námitce zaměřila na tři problémy, které jsou podle jejího názoru neslučitelné s právem WTO. Podle něj musí členové WTO se zahraničními a domácími výrobci zacházet nediskriminačním způsobem.

Evropská komise dále upozornila, že při posuzování nabídek některé ruské státní firmy odečítají 15 % z ceny, kterou nabízejí ruské společnosti, přestože takový odečet ve skutečností nevyužívají. Vedle toho si Komise stěžovala na požadavky vnitrostátních kvót ve výši až 90 % pro pořizování asi 250 typů výrobků, například vozidel nebo textilu. Ruské firmy, které chtějí nakoupit strojírenské výrobky v zahraničí, potřebují povolení, uvedla Evropská komise další problém, který považuje za neslučitelný s právem WTO.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.