Světový hlad po energii zaznamenal od roku 1990 nárůst o téměř 58 %

Covid-19 silně narušil rok 2020, ale jeho dopad zůstane cyklický, přičemž spotřeba energie a emise se v roce 2021 vrátí k historickým trendům.

Celosvětová spotřeba energie se v roce 2020 snížila o 4 % ve srovnání s rokem 2019 v důsledku pandemie. Z dlouhodobého hlediska se však od roku 1990 zvýšila přibližně o 58 %. Největším tahounem z hlediska objemu je asijsko-pacifický region. Spotřeba energie zde vzrostla přibližně o 3 900 milionů tun ropného ekvivalentu (Mtoe – Million Tonnes of Oil Equivalent), tedy o 176 %. To ukazuje graf níže, který je založený na údajích poradenské společnosti Enerdata (na webu najdete interaktivní mapku – u ČR je za rok 2020 údaj 39 Mtoe). Druhým největším spotřebitelem energie je severoamerický region (+200 Mtoe, tj. +19,7 %).

Spotřeba v Evropě byla ve sledovaném období převážně konstantní a od roku 2019 klesá v důsledku pandemie koronaviru. V regionu SNS spotřeba po rozpadu Sovětského svazu nejprve klesla a od roku 2005 se ustálila mezi 1 000 a 1 100 Mtoe. Na africkém kontinentu se spotřeba od roku 1990 více než zdvojnásobila. V Latinské Americe je trend rovněž vzestupný. Největší procentuální změna je na Blízkém východě (+261 %).

Lockdowny a snížená hospodářská aktivita měly v roce 2020 závažný dopad na spotřebu energie. Výrazně se snížila (-7,6 %) ve Spojených státech, přibližně o 7 % v EU (výrazný pokles na největších trzích, jako je Španělsko, Francie, Itálie a Německo), v Japonsku a v Kanadě a o 4,8 % v Rusku. V Indii, Jižní Koreji nebo Saúdské Arábii byl pokles mírnější (kolem -3 %) a v Austrálii a Brazílii ještě nižší (kolem -2 %). Spotřeba energie se snížila také v Africe a na Blízkém východě (zejména v Saúdské Arábii).

Konečná spotřeba energie v Německu se od roku 1990 snížila jen málo. Je pravda, že se stále více energie využívá efektivněji a částečně se šetří. Hospodářský růst a zvyšování spotřeby však brání výraznějšímu poklesu spotřeby. Nicméně pandemie zajistila, že spotřeba klesla na nejnižší hodnotu 275 Mtoe (2019: 294 Mtoe).

(Konečná energie je energie získaná přeměnou z primárních zdrojů energie, jako je hnědé a černé uhlí, ropa, zemní plyn, voda nebo vítr. Primární energie se přitom přeměňuje na formu, kterou může spotřebitel využít, např. na elektřinu, teplo nebo paliva. Jednotka ropy je měrnou jednotkou pro množství energie uvolněné při spálení jednoho kilogramu ropy. Nazývá se také ropná jednotka nebo ropný ekvivalent.)

Globální spotřeba energie podle regionů v Mtoe. Zdroj: Statista.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.