Problémy s bydlením trápí každého desátého obyvatele Česka

Až milion lidí v Česku čelí vážným problémům s bydlením, informuje „Zpráva o vyloučení z bydlení 2021“, kterou vydala iniciativa Za bydlení.

K nejohroženější skupině obyvatelstva patří seniorky a senioři, kteří se v posledních letech dostávají do bytové nouze stále častěji.

Významná část seniorů se dostává do bytové nouze až ve stáří. V případě azylových domů to platí pro třetinu z jejich klientů starších 60 let. Dalších 110 až 150 tisíc seniorských domácností, z nichž tři čtvrtiny jsou domácnosti osamělých seniorek, je zatíženo nadměrnými náklady na bydlení.

Další početnou skupinou jsou lidé, kteří sice nejsou v bytové nouzi, ale různým způsobem se jich dotýká nedostupnost bydlení. Může jít o páry, které si nemohou dovolit adekvátní bydlení a odkládají založení rodiny, nebo mladé lidi, kteří jsou kvůli nedostupnosti bydlení nuceni zůstávat u rodičů či ve spolubydlení.

Zpráva odhaluje řadu zajímavých poznatků a otevírá nová témata, kterým je potřeba se věnovat. Spolu s poznatky z našeho projektu, které stojí především na praktických zkušenostech desítek obcí a neziskových organizací, lze jednoznačně říct, že otázka dostupnosti bydlení se týká široké cílové skupiny. V odborné veřejnosti panuje shoda na tom, že problematiku je třeba řešit jak legislativně, tak i prostřednictvím řady dílčích kroků v různých oblastech. Podporu zákona, který by se zaměřoval na oblast sociálního bydlení, vyjádřila ale i naprostá většina české veřejnosti (85 %). Reprezentativní průzkum společnosti INESAN pro MPSV z roku 2019 ukázal dokonce 93% souhlas s tím, že zřizování sociálních bytů je potřebné“, uvedla za projekt MPSV Podpora sociálního bydlení Barbora Špicarová Stašková.

Půl milionu bytů za 15 let

Jak vyplývá z květnového vydání magazínu ČSÚ Statistika a my, od roku 2006 do roku 2020 byla v České republice dokončena výstavba téměř půl milionu bytů. Více než polovinu z nich tvořily byty v nových rodinných domech.

Boom v dokončované výstavbě představoval rok 2007, kdy se dokončilo téměř 42 tisíc nových bytů, což bylo o více než 10 tisíc víc než v předešlých letech. Další roky přinesly kolísavý pokles až do minima v roce 2014, kdy se dokončilo jen 24 tisíc nových bytů. V následujících letech již byla čísla optimističtější a počet dokončených bytů narůstal až do roku 2019, kdy se začal přibližovat maximální hodnotě z roku 2007. Stejně jako u zahajované výstavby byl ale rok 2020 mírně slabší, v tomto případě o 5 %.

Jak se v ČR vyvíjely ceny bytových nemovitostí?

Pokud jde o ceny bytových nemovitostí, došlo celkem ke třem výrazným vzestupům cen. První vyvrcholil v polovině roku 2003 v souvislosti se vstupem do EU (ten nastal v květnu 2004) a mimo jiné s očekáváním zájmu zahraničních kupců o české nemovitosti. Ve třetím čtvrtletí 2003 byly průměrné ceny bytů více než dvojnásobné proti průměru roku 1998 (index 203,2 %) a index cen rodinných domů oproti stejnému základu dosáhl hodnoty 159,3 %. Po jistém zklamání začaly ceny od roku 2005 opět rychle růst. Vezly se na vlně celosvětového ekonomického růstu a optimismu. Od předchozího vrcholu v roce 2003 narostly ceny bytů do třetího čtvrtletí 2008 o dalších 62,7 % (index k roku 1998 dosáhl 330,7 %) a rodinných domů o 33,1 % (index 212,0 %). Koncem roku 2008 však přišla světová finanční krize, která byla i krizí hypotečního trhu. Nevyhnula se ani České republice, kde ceny bytových nemovitostí zaznamenaly podobně jako ve většině evropských zemí významný propad.

Do konce roku 2009 klesly ceny bytů o 18,1 %, ovšem ceny rodinných domů pouze o 4,6 %. Poté nastala stagnace trvající zhruba 3 roky. Následně začaly ceny bytů opět růst, nejdřív mírně (zhruba o 3,5 % ročně) a v roce 2016 v souvislosti s výrazným oživením ekonomiky značně rychleji (průměrně o 10,7 % ročně do konce roku 2019).

Index cen bytů k základu celého roku 1998 tak v posledním kvartálu roku 2019 dosáhl hodnoty 425,2 %. Daty pro srovnatelné statistiky za rok 2020 již ČSÚ nedisponuje, ale z jiných dostupných údajů je zřejmé, že růst cen bytů pokračoval i loni a v posledním čtvrtletí 2020 dosáhl meziroční hodnoty 12,6 %

Výrazný růst cen bytových nemovitostí v roce 2020 navzdory značným omezením běžného života z důvodu pandemie (a z toho pramenícího propadu ekonomického výkonu) tak byl velkým překvapením. Kromě rekordně nízkých hypotečních sazeb k tomu jistě přispělo také zrušení daně z nabytí nemovitosti.

Vývoj v Evropě

Cenový vývoj nemovitostí lze v Evropě nejlépe porovnávat pomocí mezinárodně srovnatelného House Price Indexu (HPI). HPI je ve všech zemích EU dostupný od roku 2010. Výjimkou je Řecko, kde nejsou k dispozici data od statistického úřadu, ale namísto nich poskytuje Eurostatu odhady řecká centrální banka. Mnohé země vykazují HPI již od roku 2005, Česko od roku 2008. Srovnatelná data dodávají také Norsko, Turecko a dokonce Island. Infografika na str. 27 ukazuje přehledně HPI v roce 2020 v evropských zemích.

Publikace k tématu: Bydlení je nad zlato

Psali jsme:

Podcasty:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.