Gazprom vidí příležitosti na rostoucích energetických trzích v Asii

Asijský trh má mimořádně velkou kapacitu. Podle prognóz do roku 2040 vzroste spotřeba v tomto regionu o 1,5 bilionu metrů krychlových plynu, z čehož 60 % bude dováženo.

V úvodním proslovu na Mezinárodním obchodním kongresu (IBC – International Business Congress), který se konal 17. září 2021, předseda řídícího výboru společnosti Gazprom a prezident IBC Alexej Miller poznamenal, že v centru pozornosti kongresu zůstávají takové trendy v globální ekonomice, jako je digitalizace a klimatické cíle, které si stanovilo mnoho společností a zemí. Miller vyjádřil přesvědčení, že globální problém snižování dopadů na životní prostředí lze řešit s využitím zemního plynu.

(Členy IBC jsou kromě jiných: Deutsche Bank, Huawei Technologies, J.P. Morgan Bank International, Nord Stream 2 AG, ÖMV, Siemens, Total, Uniper).

Alexej Miller se ve svém projevu (z něhož přinášíme ukázku) zaměřil na asijské trhy, zmínil ovšem i problémy v Evropě.

***

„Hospodářský růst znamená růst spotřeby energie. A pro asijské a asijsko-pacifické země je bezpochyby nezbytné, aby jejich energetický mix byl šetrný k životnímu prostředí. To zase znamená, že jejich energetický mix musí zahrnovat významný podíl zemního plynu jako nejekologičtějšího, nejspolehlivějšího a cenově nejdostupnějšího přírodního zdroje. A co je nejdůležitější, je těžké najít alternativu k zemnímu plynu, pokud jde o rozsah, v jakém byly vyvinuty technologie jeho využití.

Není pochyb o tom, že čínský trh je nejdynamičtějším a nejrychleji rostoucím trhem, který každoročně vykazuje neuvěřitelné tempo růstu spotřeby. Rok 2021 není výjimkou. V první polovině roku vzrostla spotřeba zemního plynu v Číně o 15,5 %. Objem dovozu se zvýšil o 23,8 %.

Společnost Gazprom je na asijském trhu široce zastoupena. Dodáváme tam jak zkapalněný zemní plyn, tak plyn z plynovodů. Pokud jde o zkapalněný zemní plyn, Gazprom dodává LNG ze svého portfolia do Korejské republiky, Japonska, Číny a Indie. Na posledně jmenovanou oblast připadá zhruba čtvrtina prodeje z celého našeho portfolia LNG a tyto objemy prodeje jsou značné.

Největší vyhlídky jsou však samozřejmě spojeny s pokračujícím nárůstem dodávek potrubím na asijský trh. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že Rusko má v této oblasti konkurenční výhody.

Ruské zásoby plynu (zásoby plynu Gazpromu) jsou, jak víte, největší na světě. A s našimi zásobami nebudeme mít v příštích 100 letech žádné problémy. Některá pole, která v současné době předvyvíjíme na poloostrově Jamal, budou aktivní až do roku 2132.

Na východní Sibiři máme velká ložiska, jako je ČajandinskéKovyktinské, jejichž celkové zásoby dosahují přibližně 4 bilionů metrů krychlových plynu. Pouze čtvrtina plynu z těchto polí byla prodána spotřebitelům – pouhý 1 bilion metrů krychlových plynu. Proto jsou perspektivy dodávek plynu potrubím nepochybně obrovské.

Kromě zdrojů východní Sibiře se největší ruské zásoby nacházejí samozřejmě na západní Sibiři. Patří sem nejen náš tradiční region Nadym-Pur-Taz, ale také nové centrum těžby plynu, tedy Jamal. Gazprom vytvořil nové centrum těžby plynu, které bude páteřním centrem pro Rusko i pro naše zahraniční spotřebitele v mnoha příštích desetiletích, a dokonce i ve 22. století.

Zároveň se v průběhu prací na projektu, jako je Power of Siberia 2, skutečně ukazuje, že existuje možnost dodávat plyn ze západní Sibiře nejen na východ nebo do Ruska, nejen do velkých průmyslových center na východní Sibiři, ale také pro export na západ.

Poptávka po zemním plynu roste velmi rychle. Zde je třeba upozornit na dvě věci. Patří k nim samozřejmě růst v absolutních číslech a rostoucí sezónnost.

Co se však týče sezónní poptávky, i když dnes hovoříme o asijském trhu, nejnázornějším příkladem je Evropa. Evropský trh je samozřejmě propojen s asijským. Situace s podzemními zásobníky v Evropské unii v minulé zimě nám dává mnoho podnětů k zamyšlení.

Jak víte, v zimě 2020-2021 bylo z provozních zásob plynu v Evropské unii staženo rekordní množství plynu – 66 miliard metrů krychlových. Jedná se o historický rekord. Evropa nikdy nic podobného nezažila. Příčinou byla chladná zima. K tomu se přidalo chladné jaro, které trvalo dlouho. V důsledku toho začalo období vtláčení plynu do podzemních zásobníků o celé tři týdny později, než je v Evropě obvyklé. K dnešnímu dni (17.9.) mají evropská zařízení UGS (Unified Gas Supply) zpoždění za plánem vtláčení o 22,9 miliardy metrů krychlových plynu.

Jak vidíte, jedná se o velmi velké množství. Vzhledem k tomu, že množství odebrané v předchozí zimě je třeba do konce období vtláčení doplnit na 100 %, činí rozdíl oproti loňskému roku téměř 23 miliard metrů krychlových. A všichni odborníci v Evropě i Asii tvrdí, že výpadek, pokud jde o vtláčení plynu do evropských zařízení UGS, nelze překlenout. Evropa vstoupí do podzimně-zimního období s nedostatkem plynu ve svých zařízeních UGS. Otázkou je, jak velký tento nedostatek bude.“

***

Pozn. red: V Evropě má společnost Gazprom přístup k provozním plynovým kapacitám následujících zařízení UGS: Dambořice (ČR – na mapce číslo 33); Etzel, Jemgum, Katharina, Rehden (Německo), Haidach (Rakousko), Banatski Dvor (Srbsko). Dodávky ruského zemního plynu do České republiky začaly v roce 1967 v rámci dodávek do Československa.

Psali jsme:


Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.