Svoboda zdola a efektivně fungující politický systém

Pro zajištění udržitelného demokratického vývoje a vysoké míry participace je nutná reforma politického systému.

S blížícími se parlamentními volbami v ČR si připomeňme některé návrhy profesora Bohumíra Štědroně k vylepšení našeho politického systému. Jeho příspěvek vyšel v rámci publikace „Jak se tvoří vize: Svoboda se buduje zdola“.

***

V roce 1990 byla v Československu degenerovaná feudální monarchie se státním marxistickým náboženstvím (které působilo jako opium a vytvářelo falešné vědomí o „dokonalosti“ existujícího politického systému) nahrazena otevřeným politickým systémem.

Za 30 let je Česká republika nejprůmyslovější země EU a také země s nejnižší nezaměstnaností. Pro udržení toho mimořádného úspěchu je nutná systémová reforma politického systému, zahrnující obnovení vymahatelnosti práva a aplikaci umělé inteligence.

(Pozn. red.: Níže přinášíme zkrácený přehled návrhů reforem profesora Štědroně, celý článek najdete na stranách 43 až 48.)

Reforma by měla v ČR v minimální verzi zahrnovat:

 • poslanecká sněmovna má 100 členů; politická strana, která zvítězí, ve volbách získá 60 poslanců, tj. 60% (bonus za vítězství, podobně jako některých zemích EU);
 • spojení nedůvěry vládě se schválením vlády nové;
 • ministr musí mít ukončenou vysokou školu, certifikovanou znalost anglického jazyka a nejméně 5 let praxe ve vedoucí funkci;
 • Poslanecká sněmovna přijímá nebo odmítá zákony vcelku;
 • poslanecké obstrukce jsou omezeny časovým limitem 10 minut/den;
 • při zvyšování zadlužení státu nebo poklesu HDP jsou v odpovídajícím poměru snižovány platy poslanců a ministrů;
 • volby do Poslanecké sněmovny se konají jednou za 5 let; v případě neustavení vlády do 3 měsíců po skončení voleb z důvodů politické nestability jmenuje prezident vládu odborníků (předsedové soudů, CEO, ředitelé úspěšných bank, rektoři aj.) na celé volební období. V tomto případě se platy poslanců a senátorů redukují na 50%; ─ imunita poslance se týká jen veřejných projevů;
 • poslanci nesmějí být v žádném dalším pracovním poměru a podnikat; sankce za nepředložení dokladů je minimálně 2 miliony korun.

Dále má profesor Štědroň za to, že by měla proběhnout „renegociace mezinárodních smluv nevýhodných pro ČR (o ochraně investic), které umožňují tunelování státního rozpočtu cestou vykonstruovaných mezinárodních arbitráží“ a měla by být uvalena „sektorová daň na firmy s nejasnou majetkovou strukturou a firmy v daňových rájích (určených právním předpisem)“.

Autor se dotkl také pracovní oblasti, kde by měl být „příspěvek v nezaměstnanosti podmíněn odpracováním stanoveného počtu hodin na veřejných prospěšných pracích (podle zkušeností v EU)“ a aplikovány „sankce v případě nepřijetí vhodného zaměstnání uchazečem“.

IT technologie a umělá inteligence

Profesor Štědroň se ve svém textu nevyhnul ani aktuálním otázkám v oblasti vyspělých technologií, kde navrhuje opatření k eliminaci rizik jejich zneužití:

 • pro připojení k internetu je nutná identifikace jako pro připojení k vlastnímu bankovnímu kontu;
 • úřady pro ochranu osobních údajů mohou operovat na celém světě bez omezení;
 • antimonopolní úřady okamžitě zasahují (bez možnosti soudního přezkoumání) v případech, kdy globální firma ovládá více než 10 % trhu (antimonopolní úřady USA a EU dávno měly zasáhnout v případě firem Google, Facebook, Amazon, Apple i Alibaba a dalších firem);
 • dominantní postavení „vedoucích“ firem ohrožuje demokratický vývoj mnohem více, než v minulosti vedoucí úloha např. komunistických stran, deklarovaná ústavou ve východoevropských zemích;
 • zákaz činnosti tzv. antireklamních firem (po zaplacení vysoké částky firma garantuje nulový výskyt objednané informace v médiích. Je podezření, že převaděčské gangy si takovým způsobem zajistily nulovou publicitu o svých ziscích, které Interpol a Europol oficiálně odhadují na více než 6 miliard dolarů ročně).

Současný diktát globalizované komerční, mediální, finanční a kriminální moci představuje značně nedemokratický trend a vytváří systém „vyvolených“ (R. Fuld, který svou hazardní strategií ke přivedl krachu banku Lehman Brothers a podle britských zdrojů na krachu vydělal půl miliardy dolarů, nebyl souzen, zcela v rozporu s americkým právním řádem) a „zatracených“ (firma Volkswagen, rovněž zcela v rozporu s právním státem).

***

Do publikace na různá témata dále přispěli: Ilona Švihlíková (Svoboda se musí budovat i bránit zdola), Jan Soukup (České nástroje digitální participace a zahraniční inspirace), Michal Banot (Potenciál lokální měny pro udržitelný rozvoj území), Robert Chlebik (Digitální Javor: Testování lokální měny Těšínského Slezska), Hana Kopáčková (Participativní technologie ve společnosti: Možnosti, zájem veřejnosti, problémy a řešení), Zbyněk Fiala (Participace a hospodářská obnova: Internetová knihovna návodů podle Gwendolyn Hallsmithové).

Záznam z videokonference „Jak se tvoří vize: Svoboda se buduje zdola“, kterou uskutečnila Alternativa Zdola z.s. ve spolupráci s Nadací Rosy Luxemburgové je možné zhlédnout zde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.