Elektrická energie jako drahý luxus, díky přístupu EU

Jaromír Janda ve svém příspěvku upozorňuje, že pokud nedojde v energetickém odvětví ke změně přístupu, stane se v budoucnu energie drahým luxusem.

V poslední době sledujeme prudké zdražování energií, které je připisováno zvyšující se ceně emisních povolenek a růstu cen obecně tedy inflace po postcovidovém oživení hospodářství. Jaký má dopad růst cen emisních povolenek, jsme popisovali již dříve. Cena silové elektrické energie je tvořena na energetické burze a zahrnuje i náklady na emisní povolenky. V celkové ceně elektrické energie, kterou zákazníci platí, je pak cena silové složky elektrické energie zahrnuta ve výši cca 25 %. Z toho vyplývá, že vliv růstu cen emisních povolenek na celkovou cenu elektrické energie je jen omezený, i když v žádném případě zanedbatelný a to především s ohledem na dynamiku růstu cen emisních povolenek.

Ceny emisních povolenek se ještě v roce 2020 pohybovaly v intervalu 20-25 eur/t což je vzhledem k dnešku, kdy se cena pohybuje na úrovni přes 60 eur/t, zdražení téměř trojnásobné (3x). A pokud se podíváme dále do historie pak v roce 2017 se ceny emisních povolenek pohybovaly pod úrovní 5 eur/t což vzhledem k dnešním cenám znamená jejich zdražení více jak dvanáctinásobné (12x)  !!!

Jak jsme uváděli v dřívějším textu, odhady hovořili, že cena povolenek bude stabilně růst až k hodnotě 70 eur/t někdy v roce 2030. Ovšem při pohledu na graf bylo již tehdy zřejmé, že vzhledem k dynamice růstu ceny emisních povolenek, se úrovni 70 eur/t přiblížíme mnohem dříve.

Realita předčila i naše odhady a na úrovni téměř 70 eur/t jsme již dnes, za což můžeme poděkovat EU a především panu Fransi Timmermansovi, který v květnu tohoto roku prohlásil, že i přes růst cen emisních povolenek by zásah do systému obchodování s emisními povolenkami nebyl moudrý a zákonodárci by proti prudkému růstu cen emisních povolenek, která je podle něj přesto stále nízká, zasahovat neměli. „Je to trh a měli bychom si dávat velmi, velmi velký pozor a nezasahovat, jelikož to by vytvořilo cenu nezaloženou na tržních principech a zcela by to podrylo důvěryhodnost systému obchodování s emisními povolenkami,” uvedl podle agentury Reuters Frans Timmermans.

Na druhou stranu netržní zásah v roce 2007, který byl naopak na podporu růstu cen emisních povolenek (potažmo cen elektrické energie a tepla) tehdy zcela v pořádku a současný růst cen energií je toho důsledkem. Dnešní zásah proti růstu cen emisních povolenek (potažmo cen energií) by však podle slov pana Timmermanse byl netržní a podrýval by důvěryhodnost systému obchodování s emisními povolenkami.

Tak děkujeme.

Přestože většina politiků uvádí jako příčinu růstu cen energií především růst cen emisních povolenek, nemají tak zcela pravdu. Jak je výše uvedeno, cena emisních povolenek se do celkové ceny elektrické energie promítá pouze částečně v ceně silové elektrické energie. Hlavní příčinou současného dramatického růstu cen energií (hlavně elektřiny) je především nedostatek kapacit spolehlivých zdrojů na pokrytí aktuální poptávky. Tedy zcela tržní zákon nabídky a poptávky, kdy čeho je nedostatek, toho cena stoupá. Že taková situace nastane, bylo zcela zřejmé a odborníci na to upozorňovali již delší dobu a bylo jen otázkou času, kdy k tomu dojde.

Velmi jednoduše lze říci, že příčinou je odstavování stabilních klasických zdrojů uhelných a jaderných bez odpovídající spolehlivé náhrady a na druhou stranu budování nestabilních zdrojů závislých na počasí tedy především solárních a větrných. Podrobný rozbor lze najít v textu Vladimíra Wagnera Dal se současný hrozivý vývoj v evropské energetice předpovídat?

V návaznosti na růst cen emisních povolenek a růst poptávky po energiích, který vychází ze současného oživení hospodářství po covidovém útlumu, nastává zcela tržní situace nízké nabídky a vysoké poptávky, což vede zcela logicky k růstu cen. A protože po odstavení některých nemáme v Evropě dostatečné kapacity spolehlivých klasických zdrojů elektrické energie jako jsou elektrárny na uhlí nebo plyn a nebo elektrárny jaderné, abychom navýšili výkon a nabídku elektrické energie na trhu, a nestabilní zdroje (jako jsou solární a větrné elektrárny závislé na počasí v tomto období) nejsou schopny tento výkon – tedy nabídku elektrické energie na trhu nahradit, nemáme pro tuto situaci řešení a důsledkem je dramatický růst cen elektrické energie!

Jde tedy jednoznačně o důsledek dosavadního chybného přístupu ze strany EU k energetice a zajištění (resp. nezajištění) dostatečných stabilních spolehlivých zdrojů v Evropě a naopak stále se prohlubující závislost na zdrojích nestabilních a nepredikovatelných. Je proto zcela mimo chápaní, že současný problém chce EU řešit dalším budováním právě těch zdrojů, které jsou příčinou problému. Evropská komise se při několika příležitostech nechala slyšet, že by EU a členské státy na situaci týkající se vysokých cen energie měly reagovat vyššími investicemi do obnovitelných zdrojů energie.

„Řešením, v dlouhodobém horizontu, je urychlený rozvoj obnovitelných zdrojů a zvýšení energetické účinnosti. Musíme pokračovat v investování do větrné a solární energie, abychom měli více dnů, kdy obnovitelné zdroje nastavují cenu. Dnešní situace podtrhuje, že musíme co nejdříve omezit svou závislost na zahraničních fosilních palivech,“ uvedl Lukasz Kolinski, vedoucí oddělení obnovitelných zdrojů a energetické integrace v Evropské komisi a podobně se vyjádřil i místopředseda Evropské komise Frans Timmermans.

Řešení problémů EU cestou více EU, je řešení pro Evropu typické. Ale výsledkem nemůže být nic jiného než prohlubující se problémy v našem případě další růst cen energií a dříve či později blackout. S rostoucí závislostí na nestabilních a nepredikovatelných obnovitelných zdrojích energií nelze očekávat zlepšení situace, ale naopak stále větší závislost na vývoji počasí, což je návrat do doby kamenné. Současný dramatický růst cen může a pravděpodobně bude krátkodobě kolísat a lze předpokládat ochlazení růstu cen pravděpodobně na jaře příštího roku v závislosti na průběhu zimních měsíců, ale v každém případě je zcela zřejmý a z dostupných údajů je zcela jasně vidět růstový trend cen energií, zkrátka energie budou dlouhodobě stále dražší a pokud nedojde ke změně přístupu, stane se v budoucnu energie drahým luxusem!

Evropo, děkujeme, máme se na co těšit. Nakolik jsou a nebo nejsou politici v EU příčetní nechť každý již posoudí sám.

Další kapitolou je bezprecedentní růst cen plynu, jde bezpochyby o další velký problém Evropy na samostatný rozbor v dalším textu, ale příčiny jsou velmi podobné.

Závěrem tohoto textu je třeba zdůraznit, že řešením dramatického růstu cen elektrické energie není další akcelerace rozvoje obnovitelných zdrojů, která je naopak příčinou problémů. Řešením jsou, a odborníci to opakují stále dokola, dostatečné kapacity stabilních a spolehlivých zdrojů což vzhledem k potřebě snižování emisí může být v našich podmínkách především jaderná energetika. Důležitosti soběstačnosti ve strategických oblastech jako je energetika a elektroenergetický průmysl jsme se věnovali na !Argumentu tomto článku, který doporučuji jako navazující.

A na tomto místě již jen závěr společný pro oba příspěvky: Pouze ty země, které budou mít dostatečné kapacity a zajistí tak domácnostem a firmám spolehlivé zdroje levné elektrické energie, budou atraktivní pro investory a úspěšné.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.