Rada EU: Jak se dá využít rotující předsednictví? (4. část)

Předsednictví EU je mnohdy využíváno jako prostředek k prosazování národních firemních zájmů.

Přinášíme poslední část ukázky z článku „Business lobbies dominate secret channel to influence Council“ organizace Corporate Europe Observatory.

Členský stát, který vykonává rotující předsednictví Rady (v současné době Slovinsko, ČR přijde na řadu v druhé polovině roku 2022), určuje program zasedání pracovní skupiny, což mu dává velkou možnost přizvat externí řečníky. Podle naší tabulky bylo v případě finského a chorvatského předsednictví 75 % externích řečníků z podnikatelské sféry. U rumunského a německého předsednictví to bylo 72 %, resp. 64 %.

Mnohá předsednictví toho využívají jako příležitosti ke zvýhodnění domácích podniků. Ve sledovaném období pozvala předsednictví Rakouska (AVL List GmbH), Finska (DIMECC a Metsä Group), Německa (Festo a Fraunhoferův institut pro materiálové toky a logistiku) a Portugalska (Indico Capital Partners) národní společnosti, aby vystoupily v pracovní skupině. Německá vláda také pozvala k vystoupení na zasedání domácí odborovou organizaci – za celé zkoumané období 30 měsíců se zúčastnil pouze jeden další odborový orgán.

Je to pouhá náhoda, nebo zvýhodňování domácích obchodních zájmů? Určitě je to třeba vnímat v širším kontextu toho, jak jsou předsednictví EU využívána jako prostředek k prosazování domácích firemních zájmů, od sponzorských smluv až po jednorázové politické iniciativyveřejné akce.

Nejsou to však jen tato zasedání pracovních skupin, kde si průmysl zajišťuje privilegovaný přístup. Vlády, které předsedají EU, často pořádají neformální setkání s firemními lobby. Evropské fórum služeb (lobbistická skupina průmyslu v oblasti služeb) se pravidelně neformálně setkává (viz zdezde) s Výborem pro obchodní politiku, důležitým přípravným orgánem Rady. Tyto akce pořádá předsednictví Rady a umožnily mimo jiné společnostem Vodafone, HSBC a Deutsche Telekom příjemné rozhovory a dokonce i koktejly s úředníky z členských států a Evropské komise.

Mezitím předsednictví někdy pořádají neformální obědy nebo snídaně v rámci zasedání Coreperu (skupiny Rady, která sdružuje velvyslance členských států) a umožňují společnostem jako DigitalEuropeAllied for Startups (v jejíž správní radě zasedají společnosti Google, Apple a Facebook) setkávat se s nejvyššími představiteli členských států.

Od roku 2012 se jednou ročně schází skupina členských států Rady, která si říká „přátelé průmyslu“, aby „projednala poslední vývoj průmyslové politiky na úrovni EU“. V říjnu 2019 se skupina Přátelé průmyslu sešla s Federací rakouského průmyslu, Rakouskou spolkovou hospodářskou komorou, SME United a Union des Industries Ferroviaires Européennes (železniční průmysl) na zasedání svolaném rakouskou vládou ve Vídni. Výsledné prohlášení přijímá řadu požadavků průmyslu, včetně požadavků týkajících se obchodu, politiky v oblasti klimatu a digitalizace.

V červenci 2019 sepsala Corporate Europe Observatory stížnost Radě na způsob, jakým je korporátním lobby nabízen privilegovaný přístup do Pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst. Generální tajemník v rychlé reakci uvedl, že „přezkoumá dosavadní praxi a vydá pokyny pro útvary [Rady] a předsednictví týkající se účasti externích hostů na zasedáních Rady a jejích přípravných orgánů“.

Ani po dvou letech se však pokyny nepodařilo prosadit a privilegovaný přístup firemních lobby pokračuje. Sekretariát Rady na naši nedávnou žádost o poskytnutí aktuálních informací v této věci nereagoval. Rada by měla dodržet svůj závazek vypracovat pokyny k tomuto tématu. Činnost pracovních skupin Rady by měla být mnohem transparentnější, včetně zveřejňování zápisů ze všech uskutečněných zasedání.

Tyto pokyny však nebudou stačit. Bude třeba přijmout další opatření k řešení problému privilegovaného přístupu a podjatosti podniků. Osoby se soukromými a komerčními zájmy by neměly být zvýhodňovány pozvánkami k prezentaci svých politických požadavků úředníkům členských států, kteří mají za úkol vypracovat postoje Rady ke klíčovým tématům.

Je načase zablokovat tento tajný kanál pro korporátní lobbisty a vyzvat orgány EU a členské státy, aby zpochybnily mantru EU o „dokončení jednotného trhu“ a hájení průmyslu.

Tip k tématu:Gesetzgebung hinter verschlossenen Türen“; Investigate Europe, 2020

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.