Česko se stalo rekordmanem ve velkoobchodní ceně plynu

Česká republika zaznamenala nejvyšší nárůst velkoobchodních cen plynu mezi zeměmi střední a východní Evropy.

V říjnu 2021 se ceny zvýšily o 565 % oproti roku 2019. Pro domácnosti to bylo v ČR 7 %, jak vyplývá z údajů webu Statista. Naopak nejvyšší nárůst cen plynu pro domácnosti zaznamenalo ve stejném období Rumunsko (+103 procent).

Změny cen plynu na velkoobchodních trzích (světle modrá) a trzích pro domácnosti (tmavě modrá) ve vybraných zemích střední a východní Evropy za období 2019-2021. Zdroj: Statista.

Jak vypadají dovozy zemního plynu do Evropy?

Think tank Bruegel přinesl soubor dat (který bude pravidelně aktualizován) a poskytuje snadno použitelný přehled o současném stavu dodávek zemního plynu v Evropě.

Data shromažďují denní údaje o evropských tocích zemního plynu z dovozu a skladování. Zájem o tyto ukazatele se zvýšil v reakci na prudký růst cen energií, který je z velké části způsoben napjatou situací na trhu se zemním plynem. Chování společnosti Gazprom při využívání (či nevyužívání) konkrétních dodavatelských tras a skladovacích zařízení (zásobníků) je středem pozornosti veřejnosti.

Obrázek č. 1 znázorňuje týdenní dovoz zemního plynu mimo EU v roce 2021 v porovnání s minimálními a maximálními týdenními hodnotami dovozu v období 2015-2020. Výběrem z rozbalovacího seznamu obrázek zobrazuje celkový dovoz, ale také dovoz výhradně z Ruska, Norska, Alžírska a prostřednictvím zkapalněného zemního plynu (plyn přepravovaný loděmi z celého světa).

Trasy plynovodů do Evropy

Na obrázku č. 2 vidíme nejvýznamnější dovozní trasy plynovodů do EU. Největší podíl plynu je dodáván z Ruska čtyřmi různými koridory: Nord Stream, Jamal (přes Polsko), tranzit přes Ukrajinu a Turkstream (přes Turecko). Tyto různé trasy ruského plynu jsou jádrem současného geopolitického napětí kolem dokončení plynovodu Severní proud 2. Zdroj: Bruegel. McWilliams, B., G. Sgaravatti, G. Zachmann (2021) „European natural gas imports“, Bruegel Datasets.

Dovoz zemního plynu do EU z Ruska podle vývozní trasy

Obrázek č. 3 zachytil dovoz zemního plynu do EU z Ruska podle vývozní trasy (Nord Stream, tranzit přes Ukrajinu, Jamal – trasa přes Polsko, Turkstream).

Obrázek č. 4 zobrazuje denní dovoz plynu po ruských trasách, z Norska, Alžírska a z LNG a úroveň skladování v EU a v zařízeních vlastněných Gazpromem.

Na obrázku č. 5 jsou uvedeny údaje o aktuální týdenní úrovni skladování v EU. Vedle objemu dovozu je pro zajištění (či nezajištění) jistoty trhů klíčová úroveň skladování na hranicích EU.

 

Dění okolo zemního plynu pravidelně sledujeme. Psali jsme:

 

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.