Rada EU zdůrazňuje význam účasti všech v odvětví vesmíru

Vesmírná ekonomika Evropské unie je druhá největší na světě a podle Rady EU by se měla dále rozvíjet.

Kosmické odvětví je jedním z nejrychleji rostoucích technologických odvětví v EU. Kapacity evropského kosmického odvětví jsou však v současnosti rozděleny nerovnoměrně. Mimoto počet malých a středních podniků roste rychleji v zemích s rozsáhlou kosmickou průmyslovou základnou než v zemích s omezenou nebo chybějící kosmickou průmyslovou základnou, informovala Rada EU na svém webu.

Vzhledem k tomu by se rozdělení kosmického odvětví mohlo zlepšit tak, aby se dostalo ke všem občanům, institucím a podnikům EU. Ministři proto podtrhávají význam spravedlivější účasti nejrůznějších subjektů ze všech členských států na kosmických projektech. To pak umožní vyvážený růst a zajistí konkurenceschopnost kosmického ekosystému.

Ministři rovněž vyzdvihují potřebu do evropského kosmického systému zahrnout začínající podniky, malé a střední podniky i společnosti se střední tržní kapitalizací, neboť mohou pomoci reagovat na globální výzvy, jako je změna klimatu a bezpečnostní otázky. Nadto by kosmické odvětví mohlo významně přispět k rozvoji technologií nezbytných pro kybernetickou bezpečnost EU.

Ministři rovněž vyzývají Komisi a agenturu EUSPA (EU Agency for the Space Programme – Agentura EU pro vesmírný program), aby zintenzivnily spolupráci s členskými státy a podpořily řešení na podporu rozvoje kosmických ekosystémů v členských státech prostřednictvím stávajících programů, jako jsou CASSINIHorizont Evropa, a aby posílily součinnost s dalšími programy EU.

Vesmírná ekonomika EU je druhá největší na světě a je podporována stěžejními vesmírnými aktivy Galileo, EGNOS(European Geostationary Navigation Overlay Service) a Copernicus. Odhaduje se, že vytvořila více než 250 000 pracovních míst, z toho více než 50 000 v navazujícím sektoru.

EU by měla nadále podporovat autonomní, bezpečnou a nákladově efektivní schopnost přístupu do vesmíru v úzké spolupráci se svými členskými státy a s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), zejména prostřednictvím využívání evropských služeb vypouštění raket pro vesmírný program Unie, a tím přispívat k hodnotovému řetězci, který zůstává především v Unii. (Pozn.: ČR se stala členem ESA v roce 2008, bližší informace zde, katalog českých subjektů úspěšných v ESA je zde).

Je také zdůrazněn význam úspěšného zavedení programu Copernicus a včasného dokončení plné operační schopnosti systému Galileo.

Vývoj v kosmickém odvětví, včetně nového vesmíru, může významně přispět k rozvoji nejmodernějších technologií nezbytných pro kybernetickou bezpečnost v EU a synergické využití složek kosmického programu Unie a dalších iniciativ, jako je EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure Initiative).

Cílem iniciativy EuroQCI je vybudovat bezpečnou kvantovou komunikační infrastrukturu, která bude pokrývat celou EU včetně jejích zámořských území.

EuroQCI bude chránit citlivé údaje a kritické infrastruktury integrací kvantových systémů do stávajících komunikačních infrastruktur, čímž poskytne další bezpečnostní vrstvu založenou na kvantové fyzice. Posílí ochranu evropských vládních institucí, jejich datových center, nemocnic, energetických sítí a dalších míst a stane se jedním z hlavních pilířů nové strategie kybernetické bezpečnosti EU pro nadcházející desetiletí.

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.