Italský premiér by chtěl posílit legální migrační toky

V otázce migrace Itálie i nadále podporuje evropský posun směrem ke kolektivnímu řízení založenému na účinné rovnováze mezi odpovědností a solidaritou.

Italský premiér Mario Draghi u příležitosti zahájení 7. ročníku „Středomořských dialogů“ pronesl projev, v němž zmínil „posílení regionální spolupráce v oblasti, která byla pro Itálii vždy zásadní“.

Středomoří je křižovatkou světa. Vzpomeňte si, co se stalo v březnu, kdy kontejnerová loď Ever Given zablokovala Suezský průplav. Během šesti dnů se v důsledku blokády téměř zdvojnásobily celosvětové přepravní sazby za ropné produkty. Uzavření přístupu do Středozemního moře a ze Středozemního moře má důsledky všude. Nebo si vzpomeňte na proudy migrantů připlouvajících k našim břehům, které často pocházejí z velké vzdálenosti od moře,“ upozornil Draghi.

Dále k tématu migrace uvedl: „Migrační pohyby, které od začátku letošního roku dosáhly 63 000 příchozích, což je šestkrát více než v roce 2019, sami nezvládneme. Potřebujeme větší zapojení všech evropských zemí, a to i ve Středomoří. Itálie i nadále podporuje evropský posun směrem ke kolektivnímu řízení založenému na účinné rovnováze mezi odpovědností a solidaritou. Chceme jednat společně, abychom zabránili nelegálním tokům. Chránit ty nejslabší také prostřednictvím podpory humanitárních koridorů z nejzranitelnějších zemí. Posílit legální toky, které jsou zdrojem, a nikoli hrozbou pro naši společnost.

S řízením migrace úzce souvisí stabilita tranzitních zemí a zemí původu,“ sdělil dále Draghi a vyzdvihl skutečnost, že „Itálie důrazně podporuje proces politické transformace a pacifikace v Libyi“.

„Pařížská konference z 12. listopadu, které spolupředsedaly Itálie, Francie, Německo, Libye a OSN, potvrdila jednotu mezinárodního společenství v tomto cíli. Potvrdila, že pouze proces vedený Libyí může vést k úplnému a trvalému řešení krize v zemi. Správným směrem se ubírá i evropský závazek vůči misím IRINIEUBAM (EU Border Assistance Mission) v Libyi. Blíží se volby, které se uskuteční 24. prosince. Toto datum je pro libyjské občany a budoucnost demokracie v zemi klíčové. Chci znovu vyzvat všechny politické subjekty, aby volby byly svobodné, spravedlivé, důvěryhodné a inkluzivní. Teprve pak budou libyjské instituce pevné a demokraticky legitimní. To usnadní dokončení procesu stahování žoldáků a zahraničních bojovníků,“ řekl italský premiér.

Význam oblastí Sahelu a Maghrebu pro Itálii

Draghi rovněž připomněl, že „Itálie je silně angažována ve zbytku Maghrebu“ a poukázal na „potřebu užší spolupráce mezi všemi zeměmi v oblasti, aby se vytvořily příznivé podmínky pro rozvoj a stabilitu“.

„Jsme blízko Tunisku, což dokazuje dodávka vakcín pro řešení pandemie. Jsme přesvědčeni, že země překoná současný stav nouze a zvládne naléhavé hospodářské a sociální potřeby. Musí určit jasnou a společnou politickou cestu, která po jmenování nové vlády umožní obnovit fungování institucí, počínaje Parlamentem. Itálie se angažuje také v oblasti Sahelu, kde jsme výrazně zvýšili svou přítomnost a kde se účastníme několika misí EU a OSN. Na Blízkém východě jsme uvítali nedávné vytvoření vlády v Libanonu, která čelí mnoha výzvám. Je to jen první krok k tomu, aby se země dostala z vážné krize posledních let. Na této cestě se nadále angažujeme, a to na bilaterální i multilaterální úrovni, počínaje misí UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon),“ vyjmenoval Draghi italské aktivity.

Draghi zdůrazňuje spolupráci ve Středomoří

Spolupráce mezi středomořskými zeměmi se nemůže omezovat na dvoustranné vztahy ani na řešení krizí. Spíše se musí rozvíjet v perspektivě udržitelného, sdíleného a dlouhodobého růstu. Abychom dále posílili hospodářské a sociální vazby, které nás spojují, a lépe řešili výzvy, kterým čelíme. Například změna klimatu, kdy se teplota v oblasti Středozemního moře zvyšuje více, než je celosvětový průměr. To by mohlo znamenat nejen zvýšení hladiny moří, ale také větší riziko extrémních povětrnostních jevů, jako jsou požáry, sucha a povodně,“ varoval.

Společná energetická politika

„Vzhledem ke společným přírodním zdrojům středomořských zemí je společná energetická politika žádoucí,“ míní Draghi  a dále říká: „Především je třeba podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie, počínaje větrnou a solární energií. Zásadní jsou také perspektivy, které nabízí zelený vodík. Mezitím musíme nadále využívat zdroje plynu, kterých má Středozemní moře dostatek, jako zdroje pro přechod na novou ekonomiku ve střednědobém horizontu. A společně musíme naplánovat vývoj v příštích několika letech, a to jak v oblasti ekologického přechodu, tak v oblasti digitálního přechodu. Jedním z příkladů jsou přístavy. V rámci Národního plánu obnovy a odolnosti investujeme do logistiky, aby naše přístavy byly ekologicky udržitelnější a snížila se spotřeba energie. Zlepšujeme digitální služby přístavů, aby byly efektivnější a lépe začleněné do systému infrastruktury. Chceme zvýšit propojení mezi Středomořím a oceány, snížit počet překážek a podpořit hospodářské výměny. A zvýšit zaměstnanost, což je výzva společná pro celou středomořskou oblast, zejména pro ty nejmladší.“

„Itálie důrazně podporuje novou agendu Evropské unie pro Středomoří (podrobněji v češtině zde). Značné finanční závazky v regionu musí stimulovat spravedlivé a udržitelné oživení. Probíhající transformace – především digitální a environmentální – vytvářejí prostor pro cestu stability a prosperity. Základem těchto cílů musí být společná vize pro Středomoří. Ne jako jižní hranice Evropy, ale jako kulturní a hospodářské centrum,“ ukončil italský premiér svoje vystoupení.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.