Moderní a efektivní stát, tak by mělo podle nové vlády vypadat Německo

Ve středu 8. prosince oficiálně skončila „éra Merkelové“ a funkce se ujal nový kancléř Olaf Scholz. Podívejme se ve stručnosti, kdo tvoří vládní kabinet a co stojí v koaliční smlouvě.

Německá Tagesschau přinesla přehledný seznam ministrů jednotlivých resortů za tři politické strany, které tvoří novou spolkovou vládu: sociální demokraté (SPD), liberálové (Svobodná demokratická strana – FDP) a Zelení (Grüne).

Kancléř Olaf Scholz

Olaf Scholz (*1958) je devátým kancléřem Spolkové republiky Německo a  čtvrtým kancléřem SPD v historii Spolkové republiky po Willy Brandtovi (1969-1974), Helmutu Schmidtovi (1974-1982) a Gerhardu Schröderovi (1998-2005). Se jménem Olafa Scholze jsme se setkávali, když působil ve funkci spolkového ministra financí.

Vládní kabinet

Za SPD jsou ve vládě: Hubertus Heil (ministerstvo práce a sociálních věcí), Nancy Faeserová (ministerstvo vnitra), Karl Lauterbach (ministerstvo zdravotnictví), Christine Lambrechtová (ministerstvo obrany), Svenja Schulzeová(ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), Klara Geywitzová (ministerstvo pro bydlení, rozvoj měst a výstavbu), Wolfgang Schmidt (vedoucí kanceláře/ministr pro zvláštní úkoly).

Zelení mají 5 ministrů: Annalena Baerbocková (ministerstvo zahraničních věcí), Robert Habeck (ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu), Cem Özdemir (ministerstvo zemědělství), Steffi Lemkeová (ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody, jadernou bezpečnost a ochranu spotřebitele), Anne Spiegelová (ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež).

FDP má čtyři ministerstva: Christian Lindner (ministerstvo financí), Marco Buschmann (ministerstvo spravedlnosti), Bettina Stark-Watzingerová (ministerstvo školství a výzkumu), Volker Wissing (ministerstvo dopravy a digitalizace).

Kam má podle koaliční smlouvy Německo směřovat?

V úterý 7. prosince SPD, Zelení a FDP zpečetili svůj vládní program. 177stránková koaliční smlouva má název „Mehr Fortschritt wagen“ (Odvaha k většímu pokroku). Podle slov Volkera Wissinga (FDP) se jedná o vyváženou koaliční dohodu, „která umožnila nové spojenectví pokroku pro Německo“. Za Stranu zelených Robert Habeck zdůraznil, že je třeba, aby se země vydala klimaticky neutrálním směrem. „Přemýšlet o klimatické neutralitě a prosperitě v této zemi a spojit je – tomuto úkolu budeme čelit společně,“ řekl Habeck. Annalena Baerbocková byla potěšena, že pokrok zakotvený v koaliční smlouvě odráží rozmanitost společnosti: „Touto koaliční smlouvou jsme se dostali na vrchol společenské reality, a nyní jde o to, abychom tuto koaliční smlouvu naplnili životem s nadhledem, s pragmatismem a především s velkou dávkou nadšení,“ řekla Baerbocková. (Pozn. red.: Baerbocková byla kandidátkou Zelených na kancléřský post a „zviditelnila“ se úmyslem zdražit leteckou dopravu a zrušit lety na krátké vzdálenosti, tehdy jí oponovali Buschmann a Lindner z FDP – nyní její kolegové ve vládě, viz náš článek zde.)

***

V rámci našeho informačního servisu přinášíme krátkou ukázku z koaliční smlouvy:

Německo a Evropa musí obnovit svou hospodářskou sílu

Tváří v tvář zesílené globální konkurenci musí Německo a Evropa obnovit svou hospodářskou sílu. V mezinárodní systémové soutěži je nezbytné rozhodně hájit naše hodnoty s demokratickými partnery. Digitalizace zároveň mění způsob podnikání, práce a vzájemné komunikace. Naše společnost stárne a stává se rozmanitější. Je také důležité snížit sociální napětí v době rychlých změn a posílit důvěru v naši demokracii.

Tyto výzvy jsou obrovské, vzájemně provázané a náročné ve své souběžnosti. Na dlouhou dobu budou utvářet podobu země a společnosti. Pokud však tyto otřesy utváříme, jsou zde i velké příležitosti. Úkolem této koalice je dát potřebným inovacím politický impuls a orientaci. Chceme tak nastartovat novou dynamiku, která bude mít dopad na celou společnost.

Modernizace německého státu a příprava na budoucí krize

Německo bude schopno jednat na špičkové úrovni pouze tehdy, pokud zmodernizujeme samotný stát. Chceme zrychlit a zefektivnit činnost státu a lépe jej připravit na budoucí krize. Pokračujeme v komplexní digitalizaci státní správy. Cílem je usnadnit občanům život. Budeme modernizovat veřejnou infrastrukturu, veřejná prostranství a sítě a za tímto účelem výrazně urychlíme plánování, schvalování a realizaci. Hospodářství by mělo mít v administrativě také spojence.

Více než 30 let po sjednocení Německa zůstává naším úkolem dokončit vnitřní sjednocení v sociální a hospodářské oblasti. Životní podmínky v našich regionech, ve městech a na venkově, nejsou stejné, ale měly by být stejné. K dobrým životním podmínkám patří dostupné bydlení, rychlý internet, dostupná zdravotní péče a udržitelné možnosti mobility vhodné pro každodenní život.

Ochrana klimatu, rozvíjení inovací, boj proti daňovým únikům a moderní imigrační právo

Dosažení pařížských cílů v oblasti ochrany klimatu je naší hlavní prioritou. Ochrana klimatu zajišťuje svobodu, spravedlnost a udržitelnou prosperitu. Sociální tržní hospodářství musí být nově založeno jako sociálně ekologické tržní hospodářství. Vytváříme regulační rámec, který uvolní cestu inovacím a opatřením, jež Německo nasměrují k dosažení 1,5 stupně. Odstraňováním překážek bránících rozšiřování obnovitelných zdrojů energie udáváme nové tempo přechodu na novou energetiku. Krok za krokem ukončujeme éru fosilních paliv, a to i tím, že v ideálním případě posuneme ukončení těžby uhlí do roku 2030 a opustíme technologii spalovacích motorů.

Zajištění naší prosperity v globalizaci je možné pouze tehdy, pokud budeme i nadále hrát první ligu v ekonomické a technologické oblasti a rozvíjet inovační síly naší ekonomiky. Základem jsou spravedlivé podmínky hospodářské soutěže, k nimž patří také spravedlivé zdanění – na národní i mezinárodní úrovni – a důsledný boj proti daňovým únikům.

Do modernizace země je třeba investovat rozsáhlé prostředky, a to jak soukromé, tak veřejné. Budeme garantovat veřejné investice, zejména do ochrany klimatu, digitalizace, vzdělávání a výzkumu, v rámci stávajícího pravidla zadluženosti v základním zákoně, poskytovat pobídky pro soukromé investice a vytvářet prostor pro podnikatelské záměry s cílem generovat růst.

Chceme přilákat potřebné kvalifikované pracovníky prostřednictvím lepších vzdělávacích příležitostí, cíleného dalšího vzdělávání, zvýšení účasti na trhu práce a modernizace imigračního práva.

Společenský pokrok začíná už ve školce

Každý by měl mít možnost svobodně a samostatně utvářet svůj život. Příležitosti však nejsou pro všechny rovnoměrně rozděleny. Proto je třeba položit základy společenského pokroku již ve školce a škole. Zaměřujeme se na oblasti, kde je podpora obzvláště potřebná, a chceme se spolkovými zeměmi těsněji spolupracovat. Chceme posílit rodiny a vymanit více dětí z chudoby. Za tímto účelem zavádíme základní přídavek na dítě. Děti mají svá práva, která zakotvíme v základním zákoně.

Profesní životopisy jsou často poznamenány zlomy, zejména v dobách změn. Chceme zajistit bezpečnost i v přechodném období a povzbudit lidi, aby se odvážili vyzkoušet něco nového. Výkon musí být oceněn a práce musí být spravedlivě zaplacena. Proto zvýšíme minimální mzdu na 12 eur a budeme usilovat o rovné odměňování žen a mužů. Zachováme stabilní výši důchodů, rozšíříme zákonné důchodové pojištění o částečné kapitálové krytí a zásadně zreformujeme systém soukromého zabezpečení ve stáří. Nahradíme systém podpory základního příjmu novým příjmem občana, aby byla respektována důstojnost jednotlivce a lépe podporována jeho účast ve společnosti.

(Jak je dále patrné z koaliční smlouvy, její obsah se netýká jen budoucího vývoje v Německu, ale zohledňuje roli Německa na evropské a celosvětové úrovni.)

Silná Evropská unie

Velké výzvy naší doby lze překonat pouze v mezinárodní spolupráci a společně v silné Evropské unii. Stojíme si za globální odpovědností Německa jako významné průmyslové země světa. Závazek k míru, svobodě, lidským právům, demokracii, právnímu státu a udržitelnosti je pro nás nepostradatelnou součástí úspěšné a důvěryhodné zahraniční politiky. Jsme odhodláni plnit naši humanitární odpovědnost za ochranu a chceme uspořádat postupy týkající se uprchlictví a migrace.

Přitom jednáme v souladu s evropským sebepojetím a v koordinaci s našimi mezinárodními partnery. Chceme zvýšit strategickou suverenitu Evropské unie tím, že naše zahraniční, bezpečnostní, rozvojová a obchodní politika bude vycházet z hodnot a společných evropských zájmů.

(Koaliční smlouva se také podrobně věnuje např. všem typům dopravy, energetickému přechodu, zemědělství, demografické změně atd.)

 

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.