ILO varuje před pokračujícími dopady pandemie na světovou nezaměstnanost

Organizace zhoršila prognózu oživení trhu práce v roce 2022. Deficit odpovídá 52 milionům pracovních míst.

Mezinárodní organizace práce (ILO) zhoršila svou prognózu oživení trhu práce v roce 2022 a ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2019 předpokládá celosvětový deficit v počtu odpracovaných hodin odpovídající 52 milionům pracovních míst na plný úvazek. Předchozí celoroční odhad z května 2021 předpokládal deficit ve výši 26 milionů pracovních míst na plný úvazek. Organizace OSN to uvedla ve své tiskové zprávě.

Tato poslední prognóza je sice zlepšením oproti situaci v roce 2021, ale podle Světového výhledu zaměstnanosti a sociální situace: Trendy 2022 zůstává téměř o dvě procenta pod počtem celosvětových odpracovaných hodin před pandemií.

Očekává se, že celosvětová nezaměstnanost zůstane nad úrovněmi před Covid-19 nejméně do roku 2023. Úroveň nezaměstnanosti v roce 2022 se odhaduje na 207 milionů oproti 186 milionům v roce 2019. Zpráva ale rovněž upozorňuje, že celkový dopad na zaměstnanost je výrazně větší, protože mnoho lidí pracovní sílu opustilo, což tato čísla neodrážejí. Předpokládá se, že v roce 2022 zůstane celosvětová míra účasti na trhu práce o 1,2 procentního bodu pod úrovní roku 2019.

Snížení v prognóze pro rok 2022 do jisté míry odráží značnou nejistotu ohledně budoucího průběhu pandemie v souvislosti s novými variantami koronaviru.

Zpráva Trendy 2022 ale také zdůraznila výrazné rozdíly v dopadech krize na skupiny pracovníků a na jednotlivé země. Rozdíly prohlubují nerovnosti v rámci zemí i mezi nimi. Vedou k oslabení hospodářské, finanční a sociální struktury téměř každého státu bez ohledu na jeho rozvojový status. Náprava těchto škod si pravděpodobně vyžádá roky, s možnými dlouhodobými důsledky pro účast na trhu práce, příjmy domácností a sociální a možná i politickou soudržnost, uvedla dále ILO.

Další informace najdete v anglickém originálu zde a v nové zprávě zde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.