Více než 4 miliardy lidí stále postrádají jakoukoli sociální ochranu, uvádí zpráva ILO

Pandemie COVID-19 odhalila a prohloubila rozdíly v sociální ochraně mezi zeměmi s vysokými a nízkými příjmy.

Zpráva Mezinárodní organizace práce (ILO – International Labour Organization) uvádí, že navzdory bezprecedentnímu celosvětovému rozšíření sociální ochrany během krize COVID-19 zůstávají více než 4 miliardy lidí na světě zcela bez ochrany.

Reakce na pandemii byla nerovnoměrná a nedostatečná, prohloubila rozdíly mezi zeměmi s vysokými a nízkými příjmy a neposkytla tolik potřebnou sociální ochranu, kterou si všichni lidé zaslouží, konstatuje zpráva.

Sociální ochrana zahrnuje přístup ke zdravotní péči a zabezpečení příjmů, zejména v souvislosti se stářím, nezaměstnaností, nemocí, invaliditou, pracovním úrazem, mateřstvím nebo ztrátou hlavního živitele, jakož i pro rodiny s dětmi.

„Země se nacházejí na křižovatce,“ řekl generální ředitel ILO Guy Ryder. „Toto je klíčový okamžik, kdy je třeba využít reakci na pandemii k vybudování nové generace systémů sociální ochrany založených na právech. Ty mohou ochránit lidi před budoucími krizemi a poskytnout pracovníkům a podnikům jistotu, aby mohli s důvěrou a nadějí zvládnout četné změny, které je čekají. Musíme si uvědomit, že účinná a komplexní sociální ochrana je nezbytná nejen pro sociální spravedlnost a důstojnou práci, ale také pro vytvoření udržitelné a odolné budoucnosti.“

V současné době je pouze 47 % světové populace účinně pokryto alespoň jednou dávkou sociální ochrany. V oblasti sociální ochrany existují značné regionální nerovnosti. Evropa a střední Asie vykazují nejvyšší míru pokrytí – 84 % lidí je pokryto alespoň jednou dávkou. Nad celosvětovým průměrem je také Severní a Jižní Amerika s 64,3 %. Asie a Tichomoří (44 %), arabské státy (40 %) a Afrika (17,4 %) vykazují výrazné rozdíly v pokrytí.

Vládní výdaje na sociální ochranu se také značně liší. V průměru země vynakládají na sociální ochranu (s výjimkou zdravotnictví) 12,8 % svého HDP, avšak země s vysokými příjmy vynakládají na sociální ochranu 16,4 % a země s nízkými příjmy pouze 1,1 % svého HDP.

 

Podrobnosti najdete ve zprávě “World Social Protection Report 2020-22: Social protection at the crossroads – in pursuit of a better future” (Světová zpráva o sociální ochraně 2020-22: Sociální ochrana na křižovatce – na cestě za lepší budoucností).

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.