Středozemní moře se utápí v plastovém odpadu

Středozemní moře, které je považováno za jedno z nejvíce znečištěných moří na světě, se mění v obrovskou zásobárnu plastového odpadu.

V důsledku vysoké hustoty osídlení, velkých turistických a lodních toků a nedostatku účinných systémů nakládání s odpady v několika zemích povodí dochází v tomto polouzavřeném moři k rekordnímu znečištění, které ohrožuje mořské druhy a lidské zdraví, informuje web Statista.

Podle studie zveřejněné Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN) se celkové množství plastůnahromaděných ve Středozemním moři v současnosti odhaduje na 1,2 milionu tun. Jak autoři poznamenávají, tento odhad zůstává velmi nejistý, protože většina dosavadního výzkumu se zaměřila na plasty nahromaděné na mořské hladině, které tvoří malou část celkové zásoby.

Studie odhaduje, že ve Středozemním moři každoročně končí 229 000 tun plastového odpadu (s možným rozmezím 150 000 až 610 000 tun). Tento odpad se skládá z 94 % z makroplastů a z 6 % z mikroplastů.

Vzhledem k velkému počtu obyvatel (102 milionů) žijících převážně u moře a míře špatně nakládaného odpadu, která dosahuje 95 %, přispívá Egypt k tomuto znečištění ve velké míře (přibližně 75 000 tun ročně, tj. téměř třetina celkového množství). Dalšími třemi hlavními hříšníky jsou Itálie (38 000 tun), Turecko (25 000 tun) a Alžírsko (14 000 tun).

Obecně se „horká místa znečištění plasty“ nacházejí v blízkosti ústí velkých řek (např. Nilu, Rhôny nebo Pádu) a v blízkosti velkých měst nebo městských oblastí. Mezi nejlidnatější pobřežní města v regionu patří například Alžír, Alexandrie, Barcelona, Neapol a Izmir.

Jak ukazuje mapa níže, znečištění plastem není problémem pouze v pobřežních oblastech. Některé země, které nehraničí se Středozemním mořem, ale jsou součástí jeho říčního systému, jako například Súdán (Nil) nebo Švýcarsko (Rhôna), rovněž vypouštějí značné množství odpadu. Podle studie je 35 % makroplastů vypouštěných do moře z oblastí vzdálených méně než 23 km od pobřeží, zatímco zbývajících 65 % pochází z vnitrozemí a do mořského prostředí se dostává splachem.

Mapa ukazuje odhad objemu plastového odpadu vyhozeného do Středozemního moře podle jednotlivých zemí v tunách ročně. Studie byla realizována v roce 2020. Zdroj: Statista.

Psali jsme: 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.