Potravinová bezpečnost a vakcíny dominovaly konferenci Světové obchodní organizace

12. až 16. června proběhla dvanáctá ministerská konference Světové obchodní organizace, na které členové dosáhli významných rozhodnutí.

Členové Světové obchodní organizace (WTO) úspěšně zakončili 12. ministerskou konferenci (MC12), která se konala v Ženevě, a dosáhli mnohostranně vyjednaných výsledků v řadě klíčových obchodních iniciativ. „Ženevský balíček“ potvrzuje historický význam mnohostranného obchodního systému a zdůrazňuje důležitou úlohu WTO při řešení nejnaléhavějších světových problémů, zejména v době, kdy jsou globální řešení kritická, informoval web WTO.

Rozhodnutí se týkají dotací na rybolov, reakce WTO na mimořádné události, včetně upuštění od některých požadavků týkajících se povinných licencí na vakcíny COVID-19, bezpečnosti potravin a zemědělství a reformy WTO.

Podívejme se blíže na projednávané agendy.

Nedostatek potravin

návrhu ministerského prohlášení WTO vyplývají obavy z toho, že narušení obchodu, rekordní ceny a nadměrná volatilita potravin a zemědělských produktů by mohly ohrozit potravinovou bezpečnost všech členů, včetně rozvojových zemí a to zejména těch, které jsou čistými dovozci potravin a které jsou kvůli svým fiskálním a jiným problémům souvisejícím s kapacitami, jakož i zhoršujícím se podmínkám obchodu, krizí neúměrně postiženy.

Rostoucí ceny potravin, zemědělských produktů a výrobních vstupů, včetně hnojiv, a související obchodní omezení, stejně jako rostoucí náklady na energii a dopravu, by mohly mít v nadcházejících letech trvalé důsledky pro celosvětovou potravinovou bezpečnost.

Podle WTO obchod spolu s domácí produkcí hraje zásadní roli při zlepšování globální potravinové bezpečnosti ve všech jejích rozměrech a posilování výživy. Proto se tato organizace zavazuje  přijmout konkrétní kroky k usnadnění obchodu a zlepšení fungování a dlouhodobé odolnosti světových trhů s potravinami a zemědělskými produkty, včetně obilovin, hnojiv a dalších vstupů pro zemědělskou výrobu.

Dohoda o vakcínách proti COVID-19

Indie, Jihoafrická republika a další rozvojové země usilovaly o výjimku z práv duševního vlastnictví na vakcíny, léčebné přípravky a diagnostika COVID-19 více než rok, ale narazily na odpor několika vyspělých zemí, které mají velké výrobce léčiv.

V květnu vznikla předběžná dohoda mezi hlavními stranami – Indií, Jihoafrickou republikou, Spojenými státy a Evropskou unií – omezená na vakcíny, která byla z velké části přijata.

Rozvojové země budou moci povolit používání patentu pro výrobu a dodávky bez souhlasu držitele patentu po dobu pěti let s možností prodloužení. Výroba nemusí být určena převážně pro domácí trh, což znamená, že je povolen větší vývoz, aby byl zajištěn rovný přístup.

Kritika dohody ze strany farmaceutického průmyslu

Farmaceutický průmysl vyjadřuje hluboké zklamání z rozhodnutí o zrušení práv duševního vlastnictví přijatého na ministerské konferenci Světové obchodní organizace, uvádí se na webu Mezinárodní federace farmaceutických výrobců a asociací (IFPMA – International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations).

Rozhodnutí ministerské konference WTO schválit výjimku z dohody TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) pro vakcíny COVID-19 je špatným signálem pro ty, kteří provádějí výzkum a vývoj a inovují. Nesprávně poukazuje na duševní vlastnictví (IP – intellectual property) jako na překážku reakce na pandemii, a nikoli jako na faktor, který přináší zdravotnická řešení bezpečně a rychle pacientům.

Duševní vlastnictví podpořilo nejrychlejší vývoj a rozšíření bezpečných a účinných vakcín v historii, přičemž doposud bylo vyrobeno 13,9 miliardy vakcín COVID-19. Rámec IP poskytl základ pro vytvoření více než 380 dobrovolných partnerství pro vakcíny COVID-19 v rekordním čase, z nichž 88 % zahrnuje přenos technologií.

Naproti tomu Lidová aliance pro vakcíny (People’s Vaccine Alliance) obvinila EU, Spojené státy, Spojené království a Švýcarsko, že blokují „smysluplné zrušení práv duševního vlastnictví“.

Plní bohaté země příkazy farmaceutických společností?

„Myslím si, že nespokojenost farmaceutických firem s tímto textem je jen hrou. Myslím, že bohaté země ve skutečnosti plní příkazy farmaceutických společností,“ řekla webu EURACTIV Anna Marriotová, vedoucí politická pracovnice Lidové aliance pro očkování, ještě v době, kdy v Ženevě probíhala jednání.

Thomas Cueni, generální ředitel Mezinárodní federace farmaceutických výrobců a asociací, pro EURACTIV uvedl: „Tento argument postrádá zdravý rozum stejně jako navrhovaná výjimka: kdyby země plnily přání průmyslu, pak bychom nebyli tam, kde jsme dnes.“ Narážel tím na neziskové ceny společností a kritiku neochoty bohatých zemí sdílet dávky a odstraňovat obchodní překážky.

Thomas Cueni také tvrdí, že „vakcín proti COVID-19 je celosvětově nadbytek, je třeba se zaměřit na to, aby se lidé nechali očkovat“.

Pandemie COVID-19 ještě zdaleka neskončila a stále se varuje před novou vlnou s novou variantou ještě letos. V současné době se vyrábějí nové vakcíny, které lze přizpůsobit novým variantám. Tyto vakcíny by se měly dostat do zemí s nízkými a středními příjmy ve stejnou dobu, kdy se k nim dostanou bohaté země, řekla Marriotová.

Obnova po pandemii, cla na elektronický obchod a znečištění plasty

Na konferenci WTO se diskutovalo o dalších tématech, např. o obnově po pandemii, protože problémy s globálním dodavatelským řetězcem přiměly některé země k větší izolaci.

Rozhovory o rybolovných právech zahrnovaly zvažování dotací a toho, jak přispívají k nadměrnému rybolovu, spolu s krátkodobou potřebou zemí podpořit ekonomiky a nakrmit rostoucí populaci.

Elektronický obchod je oblast, která v době vzniku WTO v roce 1995 sotva existovala. Nyní se diskutuje o clech na elektronický obchod, která by zemím umožnila uvalit poplatky na vše od toku dat po videohovory.

Znečištění plasty se na konferenci dostalo do popředí. Čínský velvyslanec Chenggang Li potvrdil závazek své země hrát při řešení tohoto problému vedoucí úlohu. Uznal, že se jedná o obrovský problém, a prohlásil, že dosud bylo dosaženo „pozoruhodného pokroku“, ale že je třeba udělat ještě mnohem více.

Význam WTO

„Balíček dohod, kterých bylo dosaženo, změní život lidí na celém světě. Výsledky dokazují, že WTO je skutečně schopna reagovat na mimořádné situace naší doby,“ uvedla generální ředitelka WTO Ngozi Okonjo-Iwealaová. „Ukazují světu, že členové WTO se mohou spojit, a to i přes geopolitické rozdíly, aby řešili problémy globálního společenství a posílili a oživili tuto instituci. Dávají nám důvod doufat, že strategická konkurence bude moci existovat vedle rostoucí strategické spolupráce.“

Generální ředitelka dále vyjádřila přesvědčení, že „obchod je součástí řešení krizí naší doby“, a poznamenala, že WTO „může a musí udělat více, aby pomohla světu reagovat na pandemii, řešit environmentální výzvy a podpořit větší socioekonomické začlenění“.

Další dokumenty z konference najdete na tomto odkaze.

Psali jsme: 

Ilustrační foto: World Trade Organization from Switzerland, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.