Nizozemští přístavní dělníci chtějí odejít do důchodu zdraví

Vzhledem k tomu, že přístavní dělníci pracují na směny, pod vysokým tlakem a v náročných pracovních podmínkách, jsou mnozí z nich zcela opotřebovaní dlouho před dosažením důchodového věku – a v průměru umírají o šest let dříve. Chtějí-li se přístavní dělníci dočkat zdravého stáří, musí odejít do důchodu dříve.

„Takhle to dál nejde,“ zněl v roce 2019 názor nizozemského odborového svazu FNV Havens. S tím, jak se neustále prodlužuje průměrná délka života, se v Nizozemsku neustále zvyšuje i věk, ve kterém pracovníci pobírají zákonný starobní důchod a důchod od svého bývalého zaměstnavatele (zaměstnavatelů). V roce 2004 byly zrušeny daňové pobídky, které měly lidi motivovat k předčasnému odchodu do důchodu. V případě fyzicky náročných profesí, kde práce na směny představuje velkou zátěž pro zdraví pracovníků, je 67 let příliš pozdě, říká Niek Stam, vedoucí odborového svazu FNV Havens. Výzkum již v roce 2017 ukázal, že noční práce zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky a zkracuje délku života. Přístavní dělníci pracují nepřetržitě na směny a doplácejí na 24hodinovou ekonomiku.

Přístavní sektor je dlouhodobě vysoce odborově organizován, odbory úspěšně mobilizují pracovníky a aktivně usilují o zajištění podmínek, které jim umožní odejít do předčasného důchodu. Přibližně ve 23 z 62 kolektivních smluv vyjednaných FNV Havens je vyčleněno určité procento z výdělku, takže přístavní dělníci mohou ukončit práci o tři roky dříve a stále pobírají slušný příjem. Odborový svaz přístavních dělníků také chce, aby vysoké daně, které přístavní dělníci odvádějí z nepravidelné pracovní doby, byly vloženy do fondu pro předčasný odchod do důchodu. Stejně tak příspěvek na penzijní pojištění, který zaměstnavatelé v posledních letech nemuseli platit. V neposlední řadě je třeba dosáhnout dohody s národní vládou, která na předčasný odchod do důchodu neplatí ani cent, aby zde nedocházelo k sankčnímu zdanění. Podle Nieka Stama:

Od nynějška do roku 2032 vloží přístavní sektor do této operace 83 milionů eur. Zaměstnavatelé si samozřejmě také uvědomují, že starší přístavní pracovníci se často nedožívají důchodového věku, že jsou nuceni odcházet do důchodu dříve a že je (zaměstnavatelé) musí platit i během dvouleté nemocenské. I v zájmu zaměstnavatelů je, aby pracovníci dosáhli důchodového věku v relativně dobrém zdravotním stavu. Proto většina z nich na toto uspořádání ráda přistoupí. V Nizozemsku se jedná o průkopnickou iniciativu, která je v Evropě ojedinělá.

Jak seniorům co nejvíce usnadnit život

V kolektivních smlouvách, které FNV Havens vyjednala pro nizozemské námořní přístavy (Rotterdam, Amsterdam a Zeeland), se odbory vždy zasazovaly o bezpečnost a ochranu zdraví a udržitelnost zaměstnání starších přístavních pracovníků. V kolektivních smlouvách jsou proto sjednána „opatření vhodná pro seniory“ (Senioren Fitregelingen), která umožňují starším zaměstnancům začít pracovat kratší pracovní dobu za stejnou mzdu a se stejnými kumulovanými důchodovými nároky pět let před dosažením důchodového věku. „Vždy se snažíme seniorům situaci co nejvíce usnadnit,“ říká Stam a vysvětluje:

Koneckonců, často začali pracovat v přístavu v mladém věku. A automatizace a robotizace odstranily mnoho lehčích, fyzicky méně náročných prací, takže je méně prostoru pro střídání směn. A není pravda, že automatizace vede k méně namáhavé práci. Pokud strávíte celý den jako dálkový jeřábník, který řídí nakládku a vykládku kontejnerových lodí z obrazovky, vyžaduje to obrovské úsilí a soustředění. Kromě všech fyzických nároků si však přísná opatření vyžádal i neúprosný růst věku odchodu do důchodu.

Nebezpečná práce

Přístavním pracovníkům hrozí nejen předčasné vyhoření kvůli náročnosti práce a poškození zdraví v důsledku práce na směny, ale také nebezpečná práce. Nehledě na právní předpisy v oblasti BOZP každý přístavní pracovník někdy zažil během své směny nehodu nebo byl nehodě blízko. Fyzická rizika spojená s nákladem jsou možná minulostí a stále více pracovních míst v přístavu je automatizováno, ale nebezpečné situace jsou na denním pořádku. „U starších nákladů byly nehody mnohem pravděpodobnější, ale pracovníci přístavu si byli mnohem více vědomi bezpečnosti,“ říká Stam.

Stam, který je také místopředsedou sekce přístavních dělníků Mezinárodní federace pracovníků v dopravě (ITF), se domnívá, že v evropském kontextu, a v ideálním případě i v mezinárodním, je důležité, aby pro přístavní dělníky existovaly dobré standardy bezpečnosti práce a ochrany zdraví:

Lodě se stále zvětšují, tlak na práci se stupňuje, přístavní orgány chtějí přepravovat náklad co nejlevněji a nejrychleji. Kvalita musí být v přístavní práci prioritou. Z tohoto důvodu jsme například zahájili kampaň za upevňování nákladu, v rámci které naši inspektoři ITF kontrolují lodě, aby se ujistili, že upevňovací práce skutečně provádějí kvalifikovaní přístavní dělníci, a ne hůře placení námořníci. Je to dobrý způsob, jak zlepšit bezpečnost na celém světě.

V průzkumu pracovních podmínek v Nizozemsku v roce 2020 se odvětví dopravy a logistiky umístilo mezi deseti nejnebezpečnějšími profesními skupinami v zemi. FNV Havens dlouhodobě usiluje o zavedení registru pracovních úrazů – v případě potřeby v anonymizované celopřístavní databázi. Přístavní orgány mají vlastní bezpečnostní protokoly a odmítají s odkazem na firemní zájem sdílet podrobnosti o některých pracovních úrazech. Kromě toho, protože vládní inspektorát práce registruje pouze absence po třech dnech, neexistují žádná přesná čísla o pracovních úrazech v nizozemských námořních přístavech.

***

Přístav Rotterdam

Rotterdamský přístav je největším evropským námořním přístavem a v kontejnerové dopravě se řadí na jedenácté místo na světě. Rotterdamský přístav je důležitý pro překládku kontejnerů a hromadných nákladů, jako je ropa, chemikálie, uhlí a železná ruda. Přímo zaměstnává přibližně 70 000 lidí a dalších 200 000 lidí je zaměstnáno mimo přístav. Odborový svaz FNV Havens má v nizozemských námořních přístavech Rotterdam, Amsterdam a Zeeland celkem asi 6 000 členů, jejichž jménem vyjednává přibližně 60 kolektivních smluv.

Celý text najdete zde v angličtině.

Článek vydáváme ve spolupráci s transform!europe.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.