Politik, nebo učitel?

Povolání nebo poslání, které by mělo být prestižní a jehož nositelé by měli jít příkladem.  Jindřiška Vitvarová se zamyslela nad posláním a postavením účitelů v české společnosti

Celý článek