Seznam autorů

Všichni A B C-Č D-Ď E F G H I J K L M N-Ň O P Q R-Ř S-Š T-Ť U V W X Y Z-Ž 

Nebo vyhledat podle příjmení autora:   

Nalezené výsledky pro: Všichni


VSa  (příspěvků: 1411)
O autorovi: Zprávy pro vás chystá zatím týmově Veronika Sušová-Salminen, Ilona Švíhlíková spolu s Ivo Šebestíkem. Vybíráme především ty zprávy, které by neměly zapadnout, ale obvykle je nenajdete někde jinde v českém jazyce. Nechceme suplovat to, co se můžete v češtině dočíst jinde.

 
Martin J. Kadrman  (příspěvků: 2)
O autorovi: Autor je viceprezidentem Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR.

 
Íflín al-Mustafá  (příspěvků: 1)
O autorovi: Íflín al-Mustafá je syrská ekonomická novinářka a absolventka Fakulty Médií na Damašské univerzitě. Jako žurnalistka se přes 10 let věnuje novinkám a tématům, která mají klíčový vztah k syrské společnosti a Syřanům, stejně jako nejzávažnějším námětům na místní, arabské i globální úrovni. Její hlavní doménou jsou ekonomická témata, je dopisovatelkou a autorkou ekonomických pojednání pro různá média, dále časopisy al-Azmina a Researches Journal. Do arabštiny překládá ekonomické články mezinárodního významu. Je autorkou knih „Ekonomie a novinářství“ a „Krize, aneb jak si ostatní poradili se svými ekonomickými problémy“.

 
Redakce Argumentu Author (příspěvků: 39)
O autorovi:

 
Kateřina Bartheldiová  (příspěvků: 1)
O autorovi: Kateřina Bartheldiová je absolventkou Univerzity Pardubice.

 
Jaroslav Bašta  (příspěvků: 10)
O autorovi: Jaroslav Bašta je vzděláním archeolog, působil jako politik a diplomat. V letech 2000 až 2005 byl českým velvyslancem v Rusku a v letech 2007 až 2010 na Ukrajině. Patří mezi signatáře Charty 77.

 
Ľuboš Blaha  (příspěvků: 8)
O autorovi: PhDr. Mgr. Ľuboš BLAHA, PhD. je politológ a politický filozof neo-marxistickej orientácie. Od roku 2012 pôsobí ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti. Je vedeckým pracovníkom Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave a prednáša na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Špecializuje sa na moderný marxizmus, liberalizmus a komunitarizmus. Je autorom šiestich vedeckých monografií: „Sociálna spravodlivosť a identita“(2006), Späť k Marxovi?“ (2009), „Hlavné línie sociálnej kritiky v ére globalizácie I., II.“ (2010), Matrix kapitalizmu“ (2012) a „Európsky sociálny model – čo ďalej?“ (2014). V roku 2010 získal cenu Literárneho fondu za najlepšiu knihu v kategórii spoločenských vied za rok 2009 ku knihe „Späť k Marxovi?“.

 
Martin Brabec  (příspěvků: 2)
O autorovi: Martin Brabec je sociolog a pracuje v Centru globálních studií - společném pracovišti Akademie věd a University Karlovy .

 
Jiří Brotánek  (příspěvků: 2)
O autorovi: Jiří Brotánek je sinolog a novinář.

 
Andrea Cerqueirová  (příspěvků: 1)
O autorovi: Andrea Cerqueirová je novinářka publikující v několika tištěných periodicích i na internetových portálech. V textech se zaměřuje především na sociální a pražskou komunální politiku. Je autorkou mnoha (nejen) lifestylových rozhovorů, publikace Pinochetovy šavle nebo knihy Politická kuchařka.

 
Václav Cílek  (příspěvků: 1)
O autorovi: RNDr. Václav Cílek, CSc. je geolog, klimatolog, spisovatel, esejista, filosof a popularizátor vědy.

 
Lubomír Civín  (příspěvků: 8)
O autorovi: Doc.Ing. Lubomír Civín, CSc., MBA. Ekonom, absolvent VŠE, specializace zahraniční obchod v Bratislavě a Hochschule St. Gallen ve Švýcarsku. Řadu let v minulosti, ale i v současnosti působil v akademické sféře na několika veřejných i soukromých vysokých školách v ČR i v zahraničí jako docent oboru světová ekonomika. Zabýval se i praktickou ekonomikou jako ekonomický poradce v projektech pro mezinárodní instituce (Světová banka, Evropská komise, Program Phare), později ve vrcholných řídících funkcích podnikatelských subjektů působících v oblasti mezinárodních financí ve střední Evropě.

 
Milan Daniel  (příspěvků: 8)
O autorovi: Milan Daniel je bývalý politický vězeň Husákova režimu. Po r. 1989 krátce vedl okresní noviny, poté jako komentátor publikoval v řadě periodik, mj. Lidových a Hospodářských novinách a v Právu. V r. 1998 založil a třináct let vedl občanské sdružení Most pro lidská práva, jehož cílem byla pomoc zejména těm cizincům, kteří znamenají přínos pro ČR. Je v důchodu, žije v Chrudimi.

 
Zbyněk Dubský  (příspěvků: 1)
O autorovi: Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. se zaměřuje na vývoj evropského prostoru, bezpečnostní a politickou dimenzi integračního procesu a preventivní diplomacii. Je autorem řady odborných článků a kapitol v monografii. Přednáší na několika pražských vysokých školách.

 
Josef Eigner Author (příspěvků: 1)
O autorovi:

 
Branislav Fábry Author (příspěvků: 1)
O autorovi:

 
Martin Fassmann Author (příspěvků: 1)
O autorovi:

 
Jozef B. Ftorek  (příspěvků: 5)
O autorovi: Jozef B. Ftorek je autorem několika publikací věnovaných politické komunikaci a ovlivňování. Vystudoval žurnalistiku a masovou komunikaci na FSV UK v Praze a také na New York University v USA v oboru mediální ekologie.

 
Alexandra Gorodecká  (příspěvků: 1)
O autorovi: Mgr. Bc. Alexandra Gorodecká, M.A. je anglistka a nederlandistka; odborné zájmy: germánské jazyky, postkoloniální kritika, překlad a tlumočnictví, politické vědy.

 
Ladislav Hohoš  (příspěvků: 8)
O autorovi: Ladislav Hohoš je slovenský filosof a futurolog. Působil na FiF Univerzity Komenského v Bratislavě. Dnes externě spolupracuje s Centrem globálních studií při Flú. Věnuje se tématům z oblasti sociální a politické filosofie a také technologické změně.

 
Pavel Janíčko  (příspěvků: 11)
O autorovi: Doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc. je ekonom a působí jako ekonomický expert ČMKOS.

 
Jan Kavan  (příspěvků: 3)
O autorovi: Jan Kavan je bývalý český ministr zahraničí (1998-2002) a předseda Valného shromáždění OSN (2002-2003). Působil také jako senátor Parlamentu ČR (1996-2000) a poslanec Parlamentu ČR (2002-2006). V obou případech byl zvolen za českou sociální demokracii.

 
Jan Keller  (příspěvků: 9)
O autorovi: Jan Keller je profesorem sociologie a v současné době poslancem Evropského parlamentu za Českou republiku. Vystudoval sociologii a historii. Je autorem několika vysokoškolských učebnic a popularizačních knih. Dlouhodobě také působí jako publicista. K nejvýznamnějším pracím Jana Kellera patří Tři sociální světy (2011), Posvícení bezdomovců (2013) nebo Odsouzeni k modernitě (2015).

 
Vladimír Kolman  (příspěvků: 3)
O autorovi: Ing. Vladimír Kolman, PhD., MBA je český ekonom. Vystudoval VŠE (obory ekonomika průmyslu a finance), Jižní metodistickou univerzitu v Texasu (postgraduální studium bankovnictví) a titul MBA obdržel na Shefield Hallam University. Pracoval mimo jiné v Komerční bance a také v České národní bance, a to na několika pozicích. Působí jako vysokoškolský učitel Bankovním institutu.

 
Jan Kondrys  (příspěvků: 4)
O autorovi: Mgr. Jan Kondrys, Ph.D. vystudoval obory blízkovýchodní studia a historie na FF ZČU v Plzni. Absolvoval několik studijních a badatelských pobytů v Sýrii a v Egyptě. Je specialistou na moderní dějiny Egypta a reformní proudy islámu se zvláštním zaměřením na téma islámského modernismu v Egyptě. Je autorem řady odborných studií (Religio, Nový Orient, Acta FF ZČU, Dingir). V současnosti se věnuje též publicistice, pravidelně přispívá svými články v deníku Právo a čtrnáctideníku A2. Od roku 2016 působí jako spolupracovník Dealtrade Group.

 
Nalezeno autorů: 26.
Next