Seznam autorů

Všichni A B C-Č D-Ď E F G H I J K L M N-Ň O P Q R-Ř S-Š T-Ť U V W X Y Z-Ž 

Nebo vyhledat podle příjmení autora:   

Nalezené výsledky pro: Všichni


VSa  (příspěvků: 334)
O autorovi: Zprávy pro vás chystá zatím týmově Veronika Sušová-Salminen, Ilona Švíhlíková spolu s Ivo Šebestíkem. Vybíráme především ty zprávy, které by neměly zapadnout, ale obvykle je nenajdete někde jinde v českém jazyce. Nechceme suplovat to, co se můžete v češtině dočíst jinde.

 
Redakce Argumentu Author (příspěvků: 6)
O autorovi:

 
Jaroslav Bašta  (příspěvků: 3)
O autorovi: Jaroslav Bašta je vzděláním archeolog, působil jako politik a diplomat. V letech 2000 až 2005 byl českým velvyslancem v Rusku a v letech 2007 až 2010 na Ukrajině. Patří mezi signatáře Charty 77.

 
Ľuboš Blaha  (příspěvků: 3)
O autorovi: PhDr. Mgr. Ľuboš BLAHA, PhD. je politológ a politický filozof neo-marxistickej orientácie. Od roku 2012 pôsobí ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti. Je vedeckým pracovníkom Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave a prednáša na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Špecializuje sa na moderný marxizmus, liberalizmus a komunitarizmus. Je autorom šiestich vedeckých monografií: „Sociálna spravodlivosť a identita“(2006), Späť k Marxovi?“ (2009), „Hlavné línie sociálnej kritiky v ére globalizácie I., II.“ (2010), Matrix kapitalizmu“ (2012) a „Európsky sociálny model – čo ďalej?“ (2014). V roku 2010 získal cenu Literárneho fondu za najlepšiu knihu v kategórii spoločenských vied za rok 2009 ku knihe „Späť k Marxovi?“.

 
Andrea Cerqueirová  (příspěvků: 1)
O autorovi: Andrea Cerqueirová je novinářka publikující v několika tištěných periodicích i na internetových portálech. V textech se zaměřuje především na sociální a pražskou komunální politiku. Je autorkou mnoha (nejen) lifestylových rozhovorů, publikace Pinochetovy šavle nebo knihy Politická kuchařka.

 
Lubomír Civín  (příspěvků: 2)
O autorovi: Doc. Ing. Lubomír Civín CSc., MBA. je ekonom.

 
Jozef B. Ftorek  (příspěvků: 3)
O autorovi: Jozef B. Ftorek je autorem několika publikací věnovaných politické komunikaci a ovlivňování. Vystudoval žurnalistiku a masovou komunikaci na FSV UK v Praze a také na New York University v USA v oboru mediální ekologie.

 
Alexandra Gorodecká  (příspěvků: 1)
O autorovi: Mgr. Bc. Alexandra Gorodecká, M.A. je anglistka a nederlandistka; odborné zájmy: germánské jazyky, postkoloniální kritika, překlad a tlumočnictví, politické vědy.

 
Ladislav Hohoš  (příspěvků: 2)
O autorovi: Ladislav Hohoš je slovenský filosof a futurolog. Působil na FiF Univerzity Komenského v Bratislavě. Dnes externě spolupracuje s Centrem globálních studií při Flú. Věnuje se tématům z oblasti sociální a politické filosofie a také technologické změně.

 
Pavel Janíčko  (příspěvků: 3)
O autorovi: Doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc. je ekonom a působí jako ekonomický expert ČMKOS.

 
Jan Keller  (příspěvků: 4)
O autorovi: Jan Keller je profesorem sociologie a v současné době poslancem Evropského parlamentu za Českou republiku. Vystudoval sociologii a historii. Je autorem několika vysokoškolských učebnic a popularizačních knih. Dlouhodobě také působí jako publicista. K nejvýznamnějším pracím Jana Kellera patří Tři sociální světy (2011), Posvícení bezdomovců (2013) nebo Odsouzeni k modernitě (2015).

 
Kateřina Konečná  (příspěvků: 1)
O autorovi: Kateřina Konečná má ekonomické a právní vzdělání. Od roku 2014 je českou europoslankyní za KSČM. V letech 2002-2014 působila jako poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 
Miluš Kotišová  (příspěvků: 2)
O autorovi: Miluš Kotišová je překladatelka, rešeršistka a publicistka.

 
Oskar Krejčí  (příspěvků: 4)
O autorovi: Politolog, profesor mezinárodních vztahů a diplomacie. Studoval na filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Předtím byl horníkem a strojníkem, několik měsíců též ve vazbě a odsouzen podmíněn pro pokus o útěk do zahraničí. Pracoval na Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV, absolvoval dlouhodobé stáže v SSSR a USA. V době sametové revoluce byl poradcem premiérů federální vlády Ladislava Adamce a Mariána Čalfy. Poté pracoval na ČSAV, jako redaktor, ale také jako vysokoškolský učitel jak na Slovensku, tak i v Česku. Publikoval přibližně 30 knih a více než 1500 článků a studií.   K nejvýznamnějším publikacím Oskara Krejčího patří: Geopolitika středoevropského prostoru. Pohled z Prahy a Bratislavy. 5., rozšířené a upravené vydání. Praha: Professional Publishing, 2016. 426 s. ISBN 978-80-7431-161-1, Mezinárodní politika. 5., upravené vydání. Praha: Ekopress, 2014. 804 s. ISBN 978-80-87865-07-1, Sametová revoluce. Praha: Professional Publishing, 2014. 160 s. ISBN 978-80-7431-138-3, Lidská práva. Praha: Professional Publishing, 2011. 175 s. ISBN 978-80-7431-056-0,   Válka. 2., upravené vydání. Praha: Professional Publishing, 2011. 175 s. ISBN 978-80-7431-063-8, Zahraniční politika USA. Ideje, doktríny, strategie. 2., upravené vydání. Praha: Professional Publishing, 2009. 437 s. + CD se 168 dokumenty. ISBN 978-80-7431-003-4, Nová kniha o volbách. Praha: Professional Publishing, 2006. 484 s. ISBN 80-86946-01-0 Politická psychologie. Praha: Ekopress, 2004. 320 s. ISBN 80-86119-84-X, Povaha dnešní krize. Praha: East Publishing, 1998. 224 s. ISBN 80-7219-006-7.

 
Michael Kroh Author (příspěvků: 1)
O autorovi:

 
Jiří Malínský  (příspěvků: 1)
O autorovi: PhDr. Jiří Malínský je historik a působí jako předseda odborné historické komise ČSSD.

 
Marie L. Neudorflová  (příspěvků: 3)
O autorovi: Marie L. Neudorflová je česká historička, která se dlouhodobě zabývá masarykovskou tématikou. Vystudovala historii na FF UK v Praze (promovaný historik), následně studovala politologii na University of Alberta v Kanadě (M.A.). Doktorát (Ph.D.) obdržela v oboru historie také na University of Alberta. Je autorkou řady publikací, mezi nimi například: 1) Masaryk – demokrat. Od České otázky k ženskému hnutí a Nové Evropě. Praha 2015, T. G. Masaryk -  politický myslitel. Praha 2011 anebo České ženy v 19. století. Praha 1999.

 
Květa Pohlhammer Lauterbachová  (příspěvků: 4)
O autorovi: Květa Pohlhammer Lauterbachová je ekonomka. Vystudovala VŠE v Praze, věnuje se především finančnímu a bankovnímu systému a jeho modernizaci a modelům obecně prospěšné ekonomiky. Hovoří německy, anglicky, rusky a italsky. Působí také jako překladatelka a publicistka.

 
Marek Řezanka  (příspěvků: 10)
O autorovi: Marek Řezanka vystudoval demografii (Mgr.) a dlouhodobě se věnuje publicistice. Přispíval svými komentáři na Britské listy, do Literárních novin, Kulturních novin a dalších. K jeho dalším zájmům patří poezie. Marek Řezanka vydal několik básnických sbírek. K nim patří zejména sbírky Otisky, Děti objevují svět, Procházky po Jelení, Balady o době na hlavu ad.

 
Irena Ryšánková  (příspěvků: 1)
O autorovi: Irena Ryšánková je česká novinářka, překladatelka a tlumočnice.

 
Jan Schneider  (příspěvků: 5)
O autorovi: Jan Schneider je bezpečnostní analytik a publicista. Je signatářem Charty 77. Po roce 1990 působil v českých zpravodajských službách.

 
Petr Schnur  (příspěvků: 2)
O autorovi: Petr Schnur vystudoval sociální psychologii, historii a religionistiku. K jeho odborným zájmům patří vedle středověku také fenomenologie/psychologie / náboženství, konstituční mechanizmy sociálních skupin a kultura severoamerických Indiánů. Publikoval řadu článků ve sbornících jako například Náboženská dimenze Masarykova myšlení (1994), Náboženství v českém myšlení /první polovina 20. století (1993), Kritika depolitizovaného rozumu (2010); Není tu Vltava, ale Svratka, Svitava (2016) a řadu dalších. Působí také jako publicista a komentátor.

 
Ivo Šebestík  (příspěvků: 9)
O autorovi: PhDr. Ivo Šebestík je novinář, historik a překladatel. Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V minulosti působil jako politický komentátor, později jako šéfredaktor krajského deníku Svoboda se sídlem v Ostravě a vedl zpravodajství ostravského studia ČT. Externě přednášel žurnalistiku na univerzitách v Olomouci a v Ostravě. Od roku 2004 žije v Bruselu. V současné době působí u Evropského parlamentu, v týmu profesora Kellera. Vydal šest knih překladů z angličtiny, francouzštiny a němčiny, množství publicistických textů a napsal několik knih, především o kultuře Belgie a Nizozemska. Jeho hlavním zájmem jsou obecné dějiny, evropské literatury, média a mezinárodní vztahy v současné epoše. 

 
Josef Šmajs Author (příspěvků: 1)
O autorovi:

 
Jiří Stavovčík  (příspěvků: 3)
O autorovi: Jiří Stavovčík vystudoval historii a politologii na UP v Olomouci a na Moravian College in Bethlehem účetní analýzu a bankovní management. Dnes se věnuje především umění. Žije v USA.

 
Nalezeno autorů: 26.
Next