Seznam autorů

Všichni A B C-Č D-Ď E F G H I J K L M N-Ň O P Q R-Ř S-Š T-Ť U V W X Y Z-Ž 

Nebo vyhledat podle příjmení autora:   

Nalezené výsledky pro: S


Jan Schneider  (příspěvků: 103)
O autorovi: Jan Schneider je bezpečnostní analytik a publicista. Je signatářem Charty 77. Po roce 1990 působil v českých zpravodajských službách.

 
Petr Schnur  (příspěvků: 16)
O autorovi: Petr Schnur vystudoval sociální psychologii, historii a religionistiku. K jeho odborným zájmům patří vedle středověku také fenomenologie/psychologie / náboženství, konstituční mechanizmy sociálních skupin a kultura severoamerických Indiánů. Publikoval řadu článků ve sbornících jako například Náboženská dimenze Masarykova myšlení (1994), Náboženství v českém myšlení /první polovina 20. století (1993), Kritika depolitizovaného rozumu (2010); Není tu Vltava, ale Svratka, Svitava (2016) a řadu dalších. Působí také jako publicista a komentátor.

 
Ivo Šebestík  (příspěvků: 180)
O autorovi: PhDr. Ivo Šebestík je novinář, historik a překladatel. Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V minulosti působil jako politický komentátor, později jako šéfredaktor krajského deníku Svoboda se sídlem v Ostravě a vedl zpravodajství ostravského studia ČT. Externě přednášel žurnalistiku na univerzitách v Olomouci a v Ostravě. Od roku 2004 žije v Bruselu. V současné době působí u Evropského parlamentu, v týmu profesora Kellera. Vydal šest knih překladů z angličtiny, francouzštiny a němčiny, množství publicistických textů a napsal několik knih, především o kultuře Belgie a Nizozemska. Jeho hlavním zájmem jsou obecné dějiny, evropské literatury, média a mezinárodní vztahy v současné epoše. 

 
Jiří Silný Author (příspěvků: 2)
O autorovi:

 
František Škvrnda  (příspěvků: 19)
O autorovi: Autor přednáší mezinárodní vztahy na Ekonomické univerzitě v Bratislavě.

 
Josef Šmajs Author (příspěvků: 9)
O autorovi:

 
Pavel Smetana Author (příspěvků: 6)
O autorovi:

 
Oleg Smolin Author (příspěvků: 1)
O autorovi:

 
Ingar Solty  (příspěvků: 1)
O autorovi: Ingar Solty je německý politický spisovatel a novinář, který se zaměřuje na marxismus, socialismus a levici. Je starším výzkumníkem v Nadaci Rosy Luxemburgové.

 
Richard Sťahel  (příspěvků: 1)
O autorovi: doc. Mgr. Richard Sťahel, Ph.D. je slovenský filosof. V současné době vede Filosofický ústav SAV v Bratislavě.

 
Jiří Stavovčík  (příspěvků: 8)
O autorovi: Jiří Stavovčík vystudoval historii a politologii na UP v Olomouci a na Moravian College in Bethlehem účetní analýzu a bankovní management. Dnes se věnuje především umění. Žije v USA.

 
Michail Stavrev  (příspěvků: 3)
O autorovi: Michail Stavrev je publicista bulharského původu, pracoval ve vydavatelství Mladá fronta a. s., Literárních novinách, deset let byl redakčním kolegou Terezy Spencerové.

 
Vladimír Štěpán  (příspěvků: 9)
O autorovi: Ing. Vladimír Štěpán   Je absolventem VŠE v Praze. Má vice než třicetileté zkušenosti v energetice. Zejména v oblasti plynárenství, teplárenství, mimo energetiku v oblasti ŽP a makroekonomiky. Specializuje se na ceny, komerční a právní podmínky kontraktů, privatizaci, regulaci, vztah mezi makroekonomikou a energetikou, dopady využívání energetických zdrojů na ŽP, včetně výroby z obnovitelných zdrojů. Jako obchodní ředitel ČPP byl odpovědný za kontrakty na dodávky plynu do ČR, uzavřel smlouvy pro tranzit plynu přes ČR za stovky milliard korun. Stejně jako mezinárodní smlouvy na uskladňování plynu. Vedl kontraktační jednání a zabýval se problematikou diverzifikace zdrojů. Připravil projekty ocenění za stovky milliard korun při privatizaci energetických společností. Spolupracoval na projektech Pravidla pro trh s plynem v ČR a SR, jako základu pro liberalizaci trhu s plynem v obou zemích. Byl poradcem nadnárodních evropských energetických společností v mezinárodních projektech v Chorvatsku, Řecku Izraeli, Mongolsku a Číně. K těmto tématům pravidelně publikuje včetně prezentací na mezinárodních konferencích v řadě měst Evropy. Vystupoval jako expert v arbitrážních řízeních v Rakousku a Norsku. Spolupracoval rovněž s vládní komisí pro přípravu nové energetické politiky ČR. Posuzuje  technicky, obchodně a ekonomicky projekty na dodávku tepla pro odběratele tepla. Je poradcem ERÚ ČR v oblasti plynárenství a teplárenství.   Od roku 1992 spoluzakladatel poradenské společnosti ENA s.r.o., po rozdělení ENA od roku 2015 zakladatel společnosti Enas s.r.o.

 
Josef Středula  (příspěvků: 1)
O autorovi: Josef Středula je předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů.

 
Jaroslav Šulc  (příspěvků: 4)
O autorovi: Ing. Jaroslav Šulc, CSc. je makroekonom ČMKOS.

 
Oleg Suša  (příspěvků: 4)
O autorovi: Oleg Suša je sociolog a věnuje se především problémům vztahů společnosti a přírody (ekologická krize a její důsledky) a patří k předním českým odborníkům na problémy globalizace.

 
Veronika Sušová-Salminen  (příspěvků: 189)
O autorovi: Veronika Sušová-Salminen vystudovala historii na FF UK a doktorát z oboru antropologie obdržela na FHS UK. Dlouhodobě se věnuje východoevropským a středoevropským moderním dějinám s přesahem do politologie a částečně postkoloniálních studií. Je autorkou více než dvou desítek odborných studii a recenzí a v roce 2015 ji vyšla první monografie věnovaná současné ruské politice za Vladimira Putina, a to jako první, původní česká publikace k tomuto tématu (Putin. Nezkreslená zpráva o mocném muži a jeho zemi, Darnus: Praha 2015). V posledních několika letech se věnuje publicistice a politické analýze se zaměřením především na postsovětský prostor, ale i na českou politiku. Dlouhodobě žije ve Finsku, ale v České republice, kde má rodinu, pobývá pravidelně několikrát ročně. Hovoří plynně anglicky a rusky, domluví se také finsky, německy nebo španělsky.

 
Marie Švábová  (příspěvků: 18)
O autorovi: Ing. arch. Marie Švábová je viceprezidentka Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky (ASORKD), z.s.

 
Jiří Švestka Author (příspěvků: 1)
O autorovi:

 
Ilona Švihlíková  (příspěvků: 162)
O autorovi: Ilona Švihlíková je česká ekonomka. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor mezinárodní obchod. Má doktorát z politologie a docenturu v oblasti mezinárodních vztahů/mezinárodní ekonomie. Věnuje se problematice globalizace a celkově otázkám politické ekonomie.  K jejím nejvýznamnějším knižním publikacím patří: Globalizace a krize (2010), Přelom. Od Velké recese k Velké transformaci (2014) a Jak jsme se stali kolonií (2015). 

 
Nalezeno autorů: 20.