Seznam autorů

Všichni A B C-Č D-Ď E F G H I J K L M N-Ň O P Q R-Ř S-Š T-Ť U V W X Y Z-Ž 

Nebo vyhledat podle příjmení autora:   

Nalezené výsledky pro: Všichni


Pavel Janíčko  (příspěvků: 12)
O autorovi:

Doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc. je ekonom a působí jako ekonomický expert ČMKOS.


 
Jan Kavan  (příspěvků: 3)
O autorovi:

Jan Kavan je bývalý český ministr zahraničí (1998-2002) a předseda Valného shromáždění OSN (2002-2003). Působil také jako senátor Parlamentu ČR (1996-2000) a poslanec Parlamentu ČR (2002-2006). V obou případech byl zvolen za českou sociální demokracii.


 
Jan Keller  (příspěvků: 9)
O autorovi:

Jan Keller je profesorem sociologie a v současné době poslancem Evropského parlamentu za Českou republiku. Vystudoval sociologii a historii. Je autorem několika vysokoškolských učebnic a popularizačních knih. Dlouhodobě také působí jako publicista.
K nejvýznamnějším pracím Jana Kellera patří Tři sociální světy (2011), Posvícení bezdomovců (2013) nebo Odsouzeni k modernitě (2015).


 
Vladimír Kolman  (příspěvků: 3)
O autorovi:

Ing. Vladimír Kolman, PhD., MBA je český ekonom. Vystudoval VŠE (obory ekonomika průmyslu a finance), Jižní metodistickou univerzitu v Texasu (postgraduální studium bankovnictví) a titul MBA obdržel na Shefield Hallam University. Pracoval mimo jiné v Komerční bance a také v České národní bance, a to na několika pozicích. Působí jako vysokoškolský učitel Bankovním institutu.


 
Jan Kondrys  (příspěvků: 5)
O autorovi:

Mgr. Jan Kondrys, Ph.D. vystudoval obory blízkovýchodní studia a historie na FF ZČU v Plzni. Absolvoval několik studijních a badatelských pobytů v Sýrii a v Egyptě. Je specialistou na moderní dějiny Egypta a reformní proudy islámu se zvláštním zaměřením na téma islámského modernismu v Egyptě. Je autorem řady odborných studií (Religio, Nový Orient, Acta FF ZČU, Dingir). V současnosti se věnuje též publicistice, pravidelně přispívá svými články v deníku Právo a čtrnáctideníku A2. Od roku 2016 působí jako spolupracovník Dealtrade Group.


 
Kateřina Konečná  (příspěvků: 6)
O autorovi:

Kateřina Konečná má ekonomické a právní vzdělání. Od roku 2014 je českou europoslankyní za KSČM. V letech 2002-2014 působila jako poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


 
Ilona Švihlíková Konstantinos Tsivos  (příspěvků: 1)
O autorovi:

Profil autorů knihy Řecká tragédie Ilony Švihlíkové a Konstantinose Tsivose.


 
Miluš Kotišová  (příspěvků: 4)
O autorovi:

Miluš Kotišová je překladatelka, rešeršistka a publicistka.


 
Štěpán Kotrba Author (příspěvků: 1)
O autorovi:

 
Ondřej Krátký  (příspěvků: 16)
O autorovi:

Mgr. Ondřej Krátký, Ph.D.: Absolvent orientalistiky a etnologie na ZČU v Plzni. Zakladatel a majitel obchodně-zprostředkovatelské a konzultační firmy Dealtrade Group. Od roku 2009 jako externí konzultant převážně českých a slovenských firem na Blízkém Východě. Autor monografie „Blízkovýchodní internacionála: Milníky šíitské aktivizace ve 20. století“. Zakladatel serveru „Rebuildsyria.cz“ – přispěvatel, redaktor, autor designu a fotograf. Autor řady novinových článků a specializovaných statí pro různá online média.


 
Oskar Krejčí  (příspěvků: 11)
O autorovi:

Politolog, profesor mezinárodních vztahů a diplomacie. Studoval na filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Předtím byl horníkem a strojníkem, několik měsíců též ve vazbě a odsouzen podmíněn pro pokus o útěk do zahraničí. Pracoval na Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV, absolvoval dlouhodobé stáže v SSSR a USA. V době sametové revoluce byl poradcem premiérů federální vlády Ladislava Adamce a Mariána Čalfy. Poté pracoval na ČSAV, jako redaktor, ale také jako vysokoškolský učitel jak na Slovensku, tak i v Česku. Publikoval přibližně 30 knih a více než 1500 článků a studií.  
K nejvýznamnějším publikacím Oskara Krejčího patří: Geopolitika středoevropského prostoru. Pohled z Prahy a Bratislavy. 5., rozšířené a upravené vydání. Praha: Professional Publishing, 2016. 426 s. ISBN 978-80-7431-161-1, Mezinárodní politika. 5., upravené vydání. Praha: Ekopress, 2014. 804 s. ISBN 978-80-87865-07-1, Sametová revoluce. Praha: Professional Publishing, 2014. 160 s. ISBN 978-80-7431-138-3, Lidská práva. Praha: Professional Publishing, 2011. 175 s. ISBN 978-80-7431-056-0,   Válka. 2., upravené vydání. Praha: Professional Publishing, 2011. 175 s. ISBN 978-80-7431-063-8, Zahraniční politika USA. Ideje, doktríny, strategie. 2., upravené vydání. Praha: Professional Publishing, 2009. 437 s. + CD se 168 dokumenty. ISBN 978-80-7431-003-4, Nová kniha o volbách. Praha: Professional Publishing, 2006. 484 s. ISBN 80-86946-01-0 Politická psychologie. Praha: Ekopress, 2004. 320 s. ISBN 80-86119-84-X, Povaha dnešní krize. Praha: East Publishing, 1998. 224 s. ISBN 80-7219-006-7.


 
Michael Kroh Author (příspěvků: 6)
O autorovi:

 
Jiří Málek  (příspěvků: 1)
O autorovi:

Autor je předsedou rady Společnosti pro evropský dialog, členské organizace transform!europe, celoevropské levicové sítě pro politické vzdělávání a kritickou vědeckou analýzu blízké straně Evropská levice, spolupracující i s frakcí GUE/NGL v EP a s Evropským i Světovým sociálním fórem. V této mezinárodní organizaci je členem rady. Původní profesí inženýr ekonom, absolvent VŠCHT, nyní v důchodu.


 
Jiří Malínský  (příspěvků: 13)
O autorovi:

PhDr. Jiří Malínský je historik a působí jako předseda odborné historické komise ČSSD.


 
Jaroslav Ungerman Martin Fassmann  (příspěvků: 1)
O autorovi:

Autoři jsou čeští ekonomové.


 
Marie L. Neudorflová  (příspěvků: 8)
O autorovi:

Marie L. Neudorflová je česká historička, která se dlouhodobě zabývá masarykovskou tématikou. Vystudovala historii na FF UK v Praze (promovaný historik), následně studovala politologii na University of Alberta v Kanadě (M.A.). Doktorát (Ph.D.) obdržela v oboru historie také na University of Alberta.
Je autorkou řady publikací, mezi nimi například: 1) Masaryk – demokrat. Od České otázky k ženskému hnutí a Nové Evropě. Praha 2015, T. G. Masaryk –  politický myslitel. Praha 2011 anebo České ženy v 19. století. Praha 1999.


 
Vladimír Opatrný  (příspěvků: 2)
O autorovi:

Ing. Vladimír Opatrný je ekonom a předseda Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou.


 
Anton Doktorov Pavel Janičko  (příspěvků: 1)
O autorovi:

Doc. Anton Doktorov působí v Bratislavě v oboru IT a také jako podnikatel v oblasti účetnictví.
Ing. Pavel Janíčko je ekonom ČMKOS.


 
Květa Pohlhammer Lauterbachová  (příspěvků: 4)
O autorovi:

Květa Pohlhammer Lauterbachová je ekonomka. Vystudovala VŠE v Praze, věnuje se především finančnímu a bankovnímu systému a jeho modernizaci a modelům obecně prospěšné ekonomiky. Hovoří německy, anglicky, rusky a italsky. Působí také jako překladatelka a publicistka.


 
Vladimír Příbramský Author (příspěvků: 1)
O autorovi:

 
Ian Quigley Author (příspěvků: 2)
O autorovi:

 
Marek Řezanka  (příspěvků: 10)
O autorovi:

Marek Řezanka vystudoval demografii (Mgr.) a dlouhodobě se věnuje publicistice. Přispíval svými komentáři na Britské listy, do Literárních novin, Kulturních novin a dalších.
K jeho dalším zájmům patří poezie. Marek Řezanka vydal několik básnických sbírek. K nim patří zejména sbírky Otisky, Děti objevují svět, Procházky po Jelení, Balady o době na hlavu ad.


 
Irena Ryšánková  (příspěvků: 1)
O autorovi:

Irena Ryšánková je česká novinářka, překladatelka a tlumočnice.


 
Jan Schneider  (příspěvků: 12)
O autorovi:

Jan Schneider je bezpečnostní analytik a publicista. Je signatářem Charty 77. Po roce 1990 působil v českých zpravodajských službách.


 
Petr Schnur  (příspěvků: 7)
O autorovi:

Petr Schnur vystudoval sociální psychologii, historii a religionistiku. K jeho odborným zájmům patří vedle středověku také fenomenologie/psychologie / náboženství, konstituční mechanizmy sociálních skupin a kultura severoamerických Indiánů. Publikoval řadu článků ve sbornících jako například Náboženská dimenze Masarykova myšlení (1994), Náboženství v českém myšlení /první polovina 20. století (1993), Kritika depolitizovaného rozumu (2010); Není tu Vltava, ale Svratka, Svitava (2016) a řadu dalších. Působí také jako publicista a komentátor.


 
Nalezeno autorů: 49.
Prev   Next