Seznam autorů

Všichni A B C-Č D-Ď E F G H I J K L M N-Ň O P Q R-Ř S-Š T-Ť U V W X Y Z-Ž 

Nebo vyhledat podle příjmení autora:   

Nalezené výsledky pro: Všichni


Paul Elek Author (příspěvků: 1)
O autorovi:

 
Branislav Fábry Author (příspěvků: 16)
O autorovi:

 
Martin Fassmann Author (příspěvků: 3)
O autorovi:

 
Michal Frič Author (příspěvků: 1)
O autorovi:

 
Jozef B. Ftorek  (příspěvků: 12)
O autorovi: Jozef B. Ftorek je autorem několika publikací věnovaných politické komunikaci a ovlivňování. Vystudoval žurnalistiku a masovou komunikaci na FSV UK v Praze a také na New York University v USA v oboru mediální ekologie.

 
Pavel Gavlas Author (příspěvků: 7)
O autorovi:

 
Haris Golemis  (příspěvků: 1)
O autorovi: Vědecký a strategický poradce transform!europe. Bývalý ředitel Institutu Nicose Poulantzase, Řecko (2000 – 2017); od mládí dlouholetý funkcionář radikálně levicových stran a komunistického hnutí v Řecku, byl členem politického sekretariátu a naposled člen ústředního výboru SYRIZA. Povoláním ekonom, působil v Řecké národní bance, nyní v důchodu.

 
Alexandra Gorodecká  (příspěvků: 1)
O autorovi: Mgr. Bc. Alexandra Gorodecká, M.A. je anglistka a nederlandistka; odborné zájmy: germánské jazyky, postkoloniální kritika, překlad a tlumočnictví, politické vědy.

 
Joseph Grim Feinberg  (příspěvků: 1)
O autorovi: Joseph Grim Feinberg, M.A., Ph.D. je vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR. K jeho oblastem zájmu patří politická teorie; kritická sociální teorie a estetika a politika.

 
Jiří Guth Author (příspěvků: 4)
O autorovi:

 
Ivan Haluška  (příspěvků: 1)
O autorovi: Ivan Haluška je generální ředitel Expertízního a edukačního institutu, který je znaleckou organizaci a organizací oprávněnou Ministerstvem školství a vědy Slovenské republiky na výzkum a vývoj.

 
Michael Hauser  (příspěvků: 2)
O autorovi: Doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. je filosof, překladatel a pedagog.

 
Ladislav Hohoš  (příspěvků: 9)
O autorovi: Ladislav Hohoš je slovenský filosof a futurolog. Působil na FiF Univerzity Komenského v Bratislavě. Dnes externě spolupracuje s Centrem globálních studií při Flú. Věnuje se tématům z oblasti sociální a politické filosofie a také technologické změně.

 
Ján Puchovský st. Ján Puchovský ml.  (příspěvků: 2)
O autorovi: Ing. Ján Puchovský, publicista, bývalý spravodajca ČST pre Latinskú Ameriku a JUDr. Ján Puchovský, PhD., právny historik, špecialista na Latinskú Ameriku a Španielsko

 
Pavel Janíčko  (příspěvků: 22)
O autorovi: Doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc. je ekonom a působí jako ekonomický expert ČMKOS.

 
František Jonáš Author (příspěvků: 1)
O autorovi:

 
Jan Kavan  (příspěvků: 7)
O autorovi: Jan Kavan je bývalý český ministr zahraničí (1998-2002) a předseda Valného shromáždění OSN (2002-2003). Působil také jako senátor Parlamentu ČR (1996-2000) a poslanec Parlamentu ČR (2002-2006). V obou případech byl zvolen za českou sociální demokracii.

 
Rosemary Kavanová Author (příspěvků: 1)
O autorovi:

 
Jan Keller  (příspěvků: 10)
O autorovi: Jan Keller je profesorem sociologie a v současné době poslancem Evropského parlamentu za Českou republiku. Vystudoval sociologii a historii. Je autorem několika vysokoškolských učebnic a popularizačních knih. Dlouhodobě také působí jako publicista. K nejvýznamnějším pracím Jana Kellera patří Tři sociální světy (2011), Posvícení bezdomovců (2013) nebo Odsouzeni k modernitě (2015).

 
Vladimír Kolman  (příspěvků: 8)
O autorovi: Ing. Vladimír Kolman, PhD., MBA je český ekonom. Vystudoval VŠE (obory ekonomika průmyslu a finance), Jižní metodistickou univerzitu v Texasu (postgraduální studium bankovnictví) a titul MBA obdržel na Shefield Hallam University. Pracoval mimo jiné v Komerční bance a také v České národní bance, a to na několika pozicích. Působí jako vysokoškolský učitel Bankovním institutu.

 
Jan Kondrys  (příspěvků: 13)
O autorovi: Mgr. Jan Kondrys, Ph.D. vystudoval obory blízkovýchodní studia a historie na FF ZČU v Plzni. Absolvoval několik studijních a badatelských pobytů v Sýrii a v Egyptě. Je specialistou na moderní dějiny Egypta a reformní proudy islámu se zvláštním zaměřením na téma islámského modernismu v Egyptě. Je autorem řady odborných studií (Religio, Nový Orient, Acta FF ZČU, Dingir). V současnosti se věnuje analytické činnosti, překládání a publicistice. Pravidelně přispívá svými texty v deníku Právo. Od roku 2016 působí jako spolupracovník Dealtrade Group.

 
Kateřina Konečná  (příspěvků: 11)
O autorovi: Kateřina Konečná má ekonomické a právní vzdělání. Od roku 2014 je českou europoslankyní za KSČM. V letech 2002-2014 působila jako poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 
Ilona Švihlíková Konstantinos Tsivos  (příspěvků: 2)
O autorovi: Profil autorů knihy Řecká tragédie Ilony Švihlíkové a Konstantinose Tsivose.

 
Pavel Kopecký Author (příspěvků: 3)
O autorovi:

 
Miluš Kotišová  (příspěvků: 8)
O autorovi: Miluš Kotišová je překladatelka, rešeršistka a publicistka. Zakladatelka a kurátorka Pirátské putovní univerzity (iniciativy zdola v rámci České pirátské strany, FB skupina: https://www.facebook.com/groups/257921767995854/). Garantka studijního programu Monetární gramotnost (věda o penězích) a Kostarická studia.

 
Nalezeno autorů: 51.
Prev   Next