Za Karlem Marxem…

200 let Karla Marxe: Miroslav Tejkl připomíná ve svém komentáři  životní dílo německého filosofa Karla Marxe, především  pak  Marxovo pojetí kapitálu.

Celý článek