Německý ministr hospodářství přislíbil státní podporu transformace průmyslu

Podle ministra hospodářství a klimatu Roberta Habecka „je vybudování hodnotového řetězce bez emisí CO2 nejlepší šancí“.

Německá vláda využije veškeré státní prostředky, které budou nezbytné k podpoře přechodu průmyslu země na klimatickou neutralitu prostřednictvím tzv. smluv o rozdílu v emisích (CCfD – Carbon Contracts for Difference), uvedl ministr hospodářství a klimatu Robert Habeck na konferenci Handelsblatt Energy Summit 2022.

Na otázku ohledně celkového objemu státních prostředků, které jsou pro tyto CCfD k dispozici, Habeck odpověděl: „Objem nebude limitem. […] Při koaličních jednáních jsme se dohodli, že bude financováno to, co je potřeba. Státní podpora by neměla chybět, ale samozřejmě nechceme ani přefinancovat.“ Habeck dodal, že vybudování hodnotového řetězce bez emisí CO2 je „nejlepší šancí, kterou máme“ jako místo pro podnikání. „Firmy, průmyslová výroba, malé a střední podniky, řemeslníci, ti všichni z toho budou mít prospěch.“ CCfD a další vládní iniciativy na podporu transformace by měly Německu pomoci „v závodě s časem ve vysoce konkurenčním mezinárodním prostředí“.

V rámci snahy o dosažení klimatické neutrality do roku 2045 se Německo zaměřilo na rozšíření energetické transformace v oblasti těžkého průmyslu. Cílem CCfD je poskytnout podnikům – zejména těm, které působí v průmyslových odvětvích s vysokým obsahem CO2, jako jsou kovy, chemikálie nebo stavební materiály – jistotu plánování, kterou potřebují k přechodu na klimaticky neutrální výrobu. Stát by uzavřel dlouhodobé smlouvy, v nichž by podnikům slíbil, že ponese dodatečné náklady na snížení emisí CO2, které přesáhnou úroveň současné ceny povolenek CO2 v rámci obchodování s emisemi v EU (EU ETS – Emissions Trading System). CCfD vyplácejí rozdíl mezi cenou emisních povolenek v systému ETS a smluvní cenou, čímž fakticky zajišťují garantovanou cenu uhlíku pro daný projekt. Výměnou za toto pojištění, zejména v dřívějších letech, jsou investoři povinni zaplatit, pokud cena uhlíku překročí realizační cenu smlouvy.

Ilustrační foto: Heinrich-Böll-Stiftung from Berlin, Deutschland, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.