Čína masivně robotizuje

Čína zažívá technologický boom díky rozvoji automatizace a umělé inteligence.

V loňském roce dosáhl počet instalací průmyslových robotů na celém světě nového rekordu, když bylo nasazeno 517 000 jednotek, informoval web Statista. Podle údajů Mezinárodní federace robotiky více než polovinu těchto robotů (268 000) zakoupila Čína. Jak ukazuje další graf, robotizace čínského průmyslu je nejvyšší na světě: mezi lety 2017 a 2020 se hustota robotů v Číně více než zdvojnásobila, z 10 na 25 jednotek na 1 000 pracovníků.

Z hlediska instalovaného vybavení jsou ostatní hlavní trhy s průmyslovou robotikou daleko za Čínou. Na druhém místě je Japonsko s 47 000 průmyslovými roboty zakoupenými v roce 2021, následované USA s 35 000 roboty. V Evropě dosáhl trh v roce 2021 počtu 84 000 nasazených jednotek, což představuje roční růst o 24 %. Na Německo připadá 28 % evropského trhu, následuje Itálie se 17 % a Francie se 7 % (téměř 6 000 kusů).

Čínská vláda podporuje automatizaci

V Číně způsobuje stárnutí populace nedostatek pracovních sil a je hnací silou růstu robotické automatizace. Vláda navíc na začátku letošního roku oznámila pokračující robotizaci průmyslu. Pětiletý plán pro robotický průmysl, který zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT) v Pekingu, se zaměřuje na podporu inovací, díky nimž se Čína stane světovým lídrem v oblasti robotických technologií a průmyslového pokroku.

Státní orgány zároveň usilují o zvýšení zaměstnanosti a podnikatelských příležitostí absolventů vysokých škol. V červnu ministerstvo lidských zdrojů a sociálního zabezpečení oznámilo 18 nových profesí, včetně „technika robotiky“. Tato profese se zaměřuje na výzkum a vývoj řídicích algoritmů a operačních systémů pro roboty a na využití digitální simulační technologie. Čína má tak vysoký potenciál dalšího růstu.

Tabulka ukazuje počet instalovaných průmyslových robotů ve vybraných zemích v tisících, nárůst je vyjádřen v procentech (údaje jsou za rok 2021). Zdroj: World Robotics 2022 (IFR – International Federation of Robotics).

 

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.