EU uzavřela strategické partnerství s Kazachstánem v oblasti surovin, baterií a obnovitelného vodíku

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová a předseda vlády Kazachstánu Alikhan Smailov na konferenci COP27 v Egyptě podepsali memorandum o porozumění, kterým se navazuje partnerství mezi EU a Kazachstánem.

Cílem dohody je zajistit rozvoj bezpečných a udržitelných dodávek surovin a rafinovaných materiálů. Jejím cílem je rovněž rozvíjet hodnotové řetězce v oblasti obnovitelného vodíku a baterií, a podpořit tak ekologickou a digitální transformaci ekonomik obou stran, informoval 7. listopadu web Evropské komise.

Partnerství se soustředí na tři oblasti spolupráce:

Užší ekonomická a průmyslová integrace ve strategických hodnotových řetězcích, mimo jiné v oblasti surovin, baterií a obnovitelného vodíku: identifikace společných projektů v příslušných hodnotových řetězcích, včetně recyklace a přilákání soukromých investic; sladění vysokých standardů v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení (ESG); modernizace těžebních a rafinačních procesů a technologií prostřednictvím zavádění nových technologií a udržitelných postupů.

Zvyšování odolnosti dodavatelských řetězců surovin, baterií a obnovitelného vodíku mimo jiné prostřednictvím: zvýšení transparentnosti a informovanosti o opatřeních týkajících se investic, operací a vývozu, které jsou relevantní pro oblast působnosti tohoto partnerství.

Užší dvoustranná spolupráce v oblasti budování kapacit, dovedností a výzkumu a inovací v daných oblastech, mimo jiné prostřednictvím: Dekarbonizace hodnotového řetězce kritických surovin, včetně využití obnovitelné energie a digitalizace; ekologizace a udržitelnost těžebních procesů; nakládání s průmyslovým minerálním odpadem a získávání kritických surovin z něj.

EU a Kazachstán se zavázaly vypracovat plán na období 2023-2024, v němž budou do šesti měsíců od podpisu partnerství dohodnuty konkrétní společné akce. Tato opatření mají být prováděna v úzké spolupráci s příslušnými průmyslovými a finančními subjekty z členských států EU a Kazachstánu.

Souvislosti

Suroviny, baterie a obnovitelné vodíkové hodnotové řetězce mají zásadní význam pro ekologický a digitální přechod. Kritické suroviny jsou nezbytné pro zavádění technologií, jako jsou větrné turbíny (s magnety ze vzácných zemin), baterie (lithium a kobalt) a polovodiče (polykřemík). Podobně jsou baterie klíčové pro náš přechod na energetiku a přechod na dopravu s nulovými emisemi, zatímco technologie obnovitelného vodíku podporuje dekarbonizaci těžko omezitelných odvětví a energeticky náročných průmyslových odvětví.

EU musí zajistit udržitelné dodávky surovin, zejména kritických surovin, což je nezbytným předpokladem pro dosažení cílů v oblasti zelené a čisté energie. V rámci akčního plánu pro kritické suroviny již Komise začala pracovat na budování partnerství se třetími zeměmi bohatými na zdroje, přičemž využívá všech nástrojů vnější politiky a dodržuje své mezinárodní závazky.

Celý článek najdete zde.

 

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.