Oficiální statistika naznačuje, že v Rusku žije jenom kolem 145 milionů lidí

Hlavní demografické trendy se v Rusku v roce 2022 zásadně nezměnily. I když došlo k meziročnímu snížení mortality, porodnost výrazně klesá.

Podle aktuálních informací Rosstatu se v Rusku v listopadu 2022 narodilo 106,8 tisíc lidí, což je meziročně o 8 % méně. Ve stejném měsíci zemřelo 147,5 tisíc lidí, což je o 42,7 % méně než v roce 2021.

Nyní dostupné celkové údaje za leden až listopad 2022 jsou následující: v Rusku se narodilo v meziročním srovnání o 6,7 % lidí méně (1 198 tisíc nově narozených). Mortalita za jedenáct měsíců uplynulého roku odpovídala 1 741 tisíci zemřelých. Je to o skoro 22 % méně než v roce 2021.

Přirozená ztráta se v roce 2022 rovnala -543 tisícům zemřelých oproti -945 tisícům v roce 2021.

Obecné demografické trendy se v Rusku podle nových údajů nemění: porodnost i nadále značně klesá, úmrtnost se oproti loňskému roku, kdy dosáhla vrcholu v důsledku pandemie Covid-19, snížila. Zůstává nicméně těsně nad úrovní před kovidovou pandemii v roce 2019. Zdá se tak, že přirozený úbytek obyvatel za rok 2022 bude kolem 600 000. Na začátku roku 2022 Rosstat odhadoval počet obyvatel Ruské federace na asi 145,6 milionu.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.