Zákaz řízení v jedné zemi EU by měl platit v celém unijním bloku

Pro větší bezpečnost na evropských silnicích chtějí europoslanci, aby rozhodnutí o zákazu řízení platila ve všech členských státech EU a aby více přestupků bylo předmětem přeshraničního vyšetřování.

Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) ve středu přijal návrh nových pravidel EU, která mají ukončit beztrestnost řidičů nerezidentů a zlepšit bezpečnost silničního prozu. Podle současných pravidel platí, že pokud řidič spáchá přestupek v jiné zemi, než která mu vydala řidičský průkaz, a přijde o něj, sankce většinou platí pouze v zemi, kde byl přestupek spáchán, a ve zbytku EU neznamená žádné omezení, informoval Evropský parlament na svém webu.

Podle navrhovaných nových pravidel budou muset být rozhodnutí o pozastavení, omezení nebo odebrání řidičského průkazu nerezidentovi předána zemi EU, která řidičský průkaz vydala, aby se zajistilo, že rozhodnutí o zákazu řízení bude uplatňováno ve všech zemích EU.

Poslanci navrhují rozšíření seznamu závažných dopravních přestupků, které by vedly k výměně informací o zákazu řízení. K návrhu Komise, aby do něj byly zahrnuty nadměrná rychlost, řízení pod vlivem alkoholu nebo drog a dopravní přestupky způsobující smrt nebo těžkou újmu na zdraví, poslanci přidávají přestupek řízení bez platného řidičského průkazu.

Vzhledem k tomu, že přibližně 40 % přeshraničních přestupků zůstává nepotrestáno, poslanci podporují důkladnější postupy pomoci mezi zeměmi EU, a to větším zapojením národních kontaktních míst do přeshraničního vyšetřování, poskytnutím přístupu k různým národním registrům a zřízením IT portálu pro výměnu informací.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde v angličtině.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.