EU: Ukrajina obdrží pomoc ve výši 50 miliard eur

Lídři Evropské unie schválili navýšení prostředků na boj proti nelegální migraci, nové investice do obrany a 50 miliard eur pro Ukrajinu na další čtyři roky.

Na mimořádném zasedání Evropské rady se 1. února sešli v Bruselu vrcholní představitelé členských zemí EU, Česko zastupoval premiér Petr Fiala.

Jednalo se zejména o revizi dlouhodobého rozpočtu EU 2021–2027 v polovině období. Podle Fialy schválený víceletý finanční rámec (VFR) „obsahuje všechny priority důležité pro Českou republiku“.

Rozpočet EU bylo třeba posílit kvůli „bezprecedentním a neočekávaným výzvám, včetně válečné agrese Ruska proti Ukrajině, celosvětové pandemie covidu-19 a rostoucích úrokových sazeb“, uvedl web Evropské rady.

Důležitým bodem jednání byl podpůrný balík pro Ukrajinu.

Evropská rada zdůrazňuje, že je třeba na období 2024–2027 společně s partnery zajistit pro Ukrajinu stabilní, předvídatelnou a udržitelnou finanční podporu. S cílem přispět k oživení, rekonstrukci a modernizaci země a podpořit sociální soudržnost a postupnou integraci do Unie s ohledem na možné budoucí členství v Unii bude na období 2024–2027 zřízen Nástroj pro Ukrajinu.

V období 2024–2027 nepřekročí souhrn celkových zdrojů poskytnutých z tohoto nástroje 50 miliard eur, z toho:

  • 33 miliard eur ve formě půjček zaručených prodloužením do roku 2027 stávající záruky z rozpočtu Unie nad rámec stropů pro finanční pomoc Ukrajině, která je k dispozici do konce roku 2027,
  • 17 miliard eur ve formě nevratné podpory v rámci nového tematického nástroje, tzv. rezervy pro Ukrajinu, zřízeného nad rámec stropů VFR na období 2021–2027. Potenciální příjmy by mohly plynout na základě příslušných právních aktů Unie týkajících se použití mimořádných příjmů, které jsou drženy soukromými subjekty a pocházejí přímo z imobilizovaných aktiv Centrální banky Ruské federace.

Poskytnutí podpory z tohoto nástroje Ukrajině je podmíněno tím, že Ukrajina bude i nadále prosazovat a respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, a zásady právního státu a že zaručí dodržování lidských práv včetně práv příslušníků menšin. Při provádění nástroje přijmou Komise a Ukrajina veškerá vhodná opatření na ochranu finančních zájmů Unie, zejména pokud jde o předcházení podvodům, korupci, střetům zájmů a nesrovnalostem a o jejich odhalování a nápravu.

Evropská rada znovu připomíná své předchozí závěry a potvrzuje pevné odhodlání Evropské unie i nadále poskytovat Ukrajině a jejímu lidu významnou politickou, finanční, ekonomickou, humanitární, vojenskou a diplomatickou podporu, a to tak dlouho, jak bude třeba.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.