Koalice proti bídě

Milan Daniel kriticky glosuje problémy spojené s energetickou politikou Fialovy vlády a dochází k závěru, že pozitivní změna je možná jen za týmové spolupráce subjektů respektujících odborná,

Celý článek