Je přepolitizováno?

Filosof Josef Šmajs píše ve své úvaze k dni Země o tom, co je špatné na dnešní normě společenskovědní argumentace ve vztahu k přírodě, kultuře a evoluci.

Celý článek