Směr nenávist

Milan Daniel se ve své poznámce zabývá otázkou, jaký podíl na činnosti posuzované jako trestné má jednostranná státní politika a s ní spojená mediální masáž.

Celý článek