OECD: Vlády musejí pomoci střední třídě

Poslední zpráva OECD: vlády musejí podpořit středněpříjmové domácnosti, které mají velké problémy kvůli stagnujícím příjmům. Ty nestačí na pokrytí rostoucích nákladů na bydlení a vzdělávání.

Zpráva OECD „Under Pressure: the squeezed middle class“ tvrdí, že střední třída se ve většině zemí OECD zmenšila. Mladá generace to má těžké s přístupem do střední třídy. Střední třída je definována v rozmezí 75–200 % mediánového národního příjmu.

I ekonomický vliv střední třídy prudce poklesl. V řadě zemí OECD nejsou střední příjmy vyšší, než byly před lety. Rostly totiž jen 0,3 % ročně, zatímco u nejbohatších je tempo růstu 10 % ročně.

Střední třída je jako loďka kymácející se v bouři. Vlády musejí podporovat životní úroveň střední třídy. Tím se podpoří udržitelný růst a také koheze společnosti.

Špatné výsledky znamenají, že je potřeba jednat, píše OECD. Střední třída je jádrem soudržné, prosperující společnosti. Musíme vyřešit její obavy z růstu životních nákladů, spravedlnosti systému i nejistoty.

Náklady střední třídy rostou rychleji než inflace. Především bydlení tvoří asi třetinu disponibilního příjmu, v 90. letech to byla čtvrtina. Ceny bydlení rostly třikrát rychleji než mediánový příjem domácnosti.

Více než jedna z pěti domácností utrácí víc, než vydělává. Předluženost je vyšší než u nízko- a vysokopříjmových domácností. Vyhlídky na trhu práce jsou hodně nejisté. Střední třída je vystavena tlaku automatizace, který se týká méně vysokopříjmových pracovníků.

Je potřeba akční plán k pomoci střední třídě, burcuje OECD. Vlády musejí zlepšit přístup k veřejným službám a zajistit lepší sociální ochranu. Je potřeba mít dostatek dostupného bydlení. Finanční podpora i daňové úlevy jsou třeba pro bydlení. Úleva u hypoték by domácnostem mohla výrazně pomoci.

Jsou to právě nestabilní pracovní místa (dočasná), která nahrazují tradiční pracovní místa střední třídy. Je potřeba více investovat do vzdělávacích a rekvalifikačních systémů. Je potřeba rozšířit sociální zajištění a kolektivní vyjednávání i pro pracovníky s nestandardními smlouvami (tj. i pro ty, kteří mají částečný úvazek, nebo jsou sebezaměstnaní).

Je potřeba také více zdaňovat kapitál než práci, majetek a dědictví, i daně musejí být progresivnější a spravedlivé, píše OECD.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.