Úroveň vzdělání v OECD stagnuje

Nepomohlo ani zvýšení výdajů. Studenti z nejvyspělejší části světa ve výkonech zaostávají za zeměmi jako Čína, Singapur, Albánie nebo Kolumbie.

Vzdělávací výkon v řadě zemí organizace OECD v posledních dvaceti letech stagnoval, tvrdí nový přehled o mezinárodních vzdělávacích standardech, který organizace připravila.

Přehled zmapoval především 36 členských zemí OECD (sdružuje nejvyspělejší země světa), neosvětlil však důvody stagnace. Dříve OECD tvrdila, že zlepšení výkonu učitelů je významnějším faktorem než například větší prostředky věnované na zmenšení velikosti tříd.

Výsledky studentů v oblasti čtení, matematiky a společenských věd jsou v rámci testů, které OECD organizuje každé tři roky, do značné míry stabilní. Nově ale přehled konstatuje, že je značným zklamáním, že od zavedení testů PISA v roce 2000 nedošlo v rámci OECD k žádnému výraznému pokroku. Podle přehledu tedy nepomohla ani skutečnost, že se průměrné výdaje na studenta v rámci organizace za posledních deset let zvýšily o více než 15 %.

Zajímavý je další poznatek, který byl získán srovnáním s nečlenskými zeměmi OECD (výzkum byl proveden v celkem 79 zemích světa). Studenti ze zemí, které nejsou členy, například z Číny nebo Singapuru, ukázali vynikající výkony a předčili studenty ze zemí OECD.

Bylo zaznamenáno zlepšení u studentů z několika dalších zemí: Albánie, Kolumbie, Macaa, Moldavska, Portugalska a Kataru, z nichž členem OECD je jenom Portugalsko.

Ukazuje se, že výdaje na vzdělání nejsou všechno: Estonsko v rámci OECD boduje, ale náklady na vzdělání má o 30 % nižší, než je průměr v organizaci.

Od roku 2000 země jako Austrálie, Finsko, Island, Jižní Korea, Nizozemsko, Nový Zéland a Slovensko vykazují ve výsledcích studentů podle testu PISA zhoršení.

Sociální a hmotné zázemí studentů představuje i nadále hlavní faktor, který ovlivňuje jejich výkon a výsledky. Neplatí to ale vždy a všude. V zemích jako je Austrálie, Kanada, Dánsko, Estonsko, Finsko, Japonsko, Jižní Korea, Norsko a Velká Británie je vztah mezi výkonem a sociálním zázemím slabý,  což podle OECD znamená, že místní vzdělávací systémy jsou férovější.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.