Důležitost lithia pro „Energiewende“

Vzácné zeminy a suroviny, jako je lithium, představují překážku v dodávkách energie pro přechod na alternativní zdroje elektřiny.

Celosvětový výzkum se zaměřuje na to, aby se obnovitelná energie stala efektivnější a výhodnější, co se týká nákladů. Nejen v Německu se urychluje přechod od tradičního používání fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie v reakci na globální klimatické změny.

Existují dokonce studie o očekávaném dopadu změny spotřeby energie v Evropské unii, kdy do roku 2050 by mělo 100 % energie pocházet z obnovitelných zdrojů. Ale takové plány nemají jen výhody, jak uvádí Oilprice.com.

Obnovitelné zdroje energie také závisí na určitých neobnovitelných zdrojích. Dokonce ani řešení, které nejvíce vyhovuje životnímu prostředí, jako jsou solární panely, nelze dosáhnout bez použití takzvaných vzácných zemin. Také při výrobě baterií se spoléhá na „konečné“ suroviny Země.

Navíc má Čína v současné době obrovský monopol na velké množství zdrojů spojených se vzácnými zeminami. Ve světě založeném na obnovitelných energiích by se proto mohla stát bezpečnost zásobování energií důležitou otázkou.

Kromě 17 kovů označovaných jako vzácné zeminy existuje mnoho dalších neobnovitelných materiálů používaných při výrobě obnovitelné energie. Například lithium je základním prvkem mnoha typů baterií, protože je lehké a vysoce reaktivní.

Díky tomu je lithium nepostradatelným prvkem v oblasti obnovitelných zdrojů energie, protože pro provozování obnovitelné energie ve velkém měřítku potřebujete obrovská úložiště energie. I když slunce na solární panely nesvítí a vítr nepohání žádné turbíny, požadavek na energii zůstává stejný.

Lithium je nejen důležitou součástí při skladování energie, ale také nedílnou součástí baterií pro elektrická vozidla. Kdyby všechny konvenčně poháněné automobily na světě byly přes noc nahrazeny elektrickými vozidly, celosvětové zásoby lithia by byly úplně vyčerpány za pouhých padesát let. (V jedné automobilové baterii je zhruba kolem 10 kg lithia, jak uvedl v rozhovoru pro !Argument geolog Václav Cílek – pozn. red.)

V současné době jezdí přibližně 3 miliony elektrických automobilů. To je jen zlomek celkového trhu s více než miliardou vozidel. Počet elektrických automobilů však v příštím desetiletí naroste a do roku 2030 dosáhne světová flotila přibližně 125 milionů aut.

Elektrická vozidla a obnovitelné zdroje energie v blízké budoucnosti ještě zdaleka neohrožují světové zásoby lithia. Avšak lithium ukazuje větší problém: obnovitelné zdroje nejsou plně obnovitelné a technologie, která by toto zajistila, nebyla dosud objevena.

Spotřeba lithia roste

Jak uvádí loňská zpráva U. S. Geological Survey (USGS) celosvětová produkce lithia se v roce 2017 zvýšila o 13 % na 43 000 tun v reakci na narůstající potřebu lithia pro baterie.

Bezpečnost zásobování lithiem se stala hlavní prioritou technologických společností ve Spojených státech a Asii. Strategické aliance a společné podniky mezi technologickými a průzkumnými společnostmi pokračují v zajištění spolehlivých a diverzifikovaných dodávek lithia pro dodavatele baterií a výrobce vozidel.

Díky pokračujícímu průzkumu se celosvětově zvyšují zdroje lithia na celkově více než 53 milionů tun. Identifikované zdroje lithia ve Spojených státech byly revidovány na 6,8 milionů tun, v ostatních zemích to bylo přibližně 47 milionů tun.

Identifikované zdroje lithia v jednotlivých zemích: Argentina 9,8 milionů tun; Bolívie 9 milionů tun; Chile 8,4 milionů tun; Čína 7 milionů tun; Austrálie 5 milionů tun; Kanada 1,9 milionů tun; Kongo (Kinshasa), Rusko a Srbsko – každé po 1 milionu tun; Česko 840 000 tun; Zimbabwe 500 000 tun; Španělsko 400 000 tun; Mali 200 000 tun; Brazílie a Mexiko – každé po 180 000 tunách; Portugalsko 100 000 tun a Rakousko 50 000 tun.

Francie a Německo: továrna na baterie

Německo a Francie chtějí prosadit evropskou průmyslovou strategii s ohledem na rostoucí konkurenci na světových trzích. „Klíčovou technologií“ je společná konstrukce výroby bateriových článků pro elektrické automobily. V příštích několika týdnech by mělo dojít k rozhodnutí o založení konsorcia, řekl ministr průmyslu a energetiky Peter Altmaier. V současné době neexistuje přímá účast státu. Německo a Francie chtějí podpořit výstavbu továrny na baterie částkou 1,7 miliard eur.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.