Dobrovolné předplatné

Přispějte na provoz a další rozvoj webového časopisu! Argument pravidelnými i nepravidelnými platbami!

Argument je iniciativa zdola, která je závislá jenom na podpoře svých čtenářů v podobě dobrovolného předplatného.

Představte si, že 1000 našich čtenářů věnuje 150 korun, částku menší, než činí povinné, měsíční poplatky na veřejnoprávní média v ČR. Celý projekt tak dostane 150 000 korun jako základní kapitál. 2000 našich čtenářů by pak jednorázově přineslo 300 000 korun.

Váš příspěvek dává Argumentu budoucnost a má smysl.

Na co konktrétně přispíváte?

Na základní technickou údržbu webových stránek.

Na práci editora stránek a na jeho čas věnovaný této práci.

Na zlepšení jazykové stránky webu profesionálními korekturami.

Na odměny pro autory, kteří pro náš píší texty. Přispíváte tak na odměnu za odvedenou práci.

Na rešerše zahraničního a odborného tisku z celkem pěti světových jazyků.

Na obsah a formát celého projektu – bez finanční podpory nemůže Argument rozšiřovat svoji činnost, oslovovat nové autory, sledovat nová, aktuální témata a utvářet kvalitní a zajímavý obsah.

Na nezávislost Argumentu: malé i větší dary od čtenářů ve formě předplatného umožňují financováním zdola finanční nezávislost celého projektu.

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Fio Banka: 2101132773/2010

a v mezinárodním formátu potom:

IBAN: CZ3420100000002101132773  SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Další informace:

Argument funguje (a jeho finance spravuje) díky spolku Argument OVIA, z.s., L 67316 vedeného Městským soudem v Praze, IČO: 056 25 017, DIČ: CZ 56 25 017, adresa spolku: Bítovská 1226/4, Michle, Praha 4, 140 00.

Dále jako další  a vedlejší možnost máme  Pay Pal účet, na který je možné posílat další peněžní dary našemu společnému projektu pomocí debetní nebo kreditní karty či Pay Pal účtu. Všechny zdroje z Pay Palu budou převáděny na účet u Fio banky. Naše současné Pay Pal spojení je zde.

V případě, že obnos Vašeho daru dosáhne odpovídající hodnotu (u právnické osoby jde o částku minimálně 2000 korun, u fyzické záleží na výši celkových příjmů, resp. jestli převyšuje 2% z jeho celkových příjmů za rok, nebo na minimální výši 1000 korun) je možné si výši daru odečíst z daňového základu.

Potvrzení o poskytnutí daru vydá na požádání Argument OVIA, z. s. Obraťte se na naši k tomuto účelu zřízenou emailovou adresu: potvrzeniargument(ad)gmail.com. Potvrzení vydáváme v rámci našeho účetnictví hromadně po skončení kalendářního (daňového) roku v období mezi 1. lednem a 15. březnem následujícího roku. Ve emailu uveďte částku a datum poslání daru, Vaši adresu a případně to, zda chcete potvrzení poslat poštou či skanem. Doporučujeme o potvrzení zažádat hned po 1. lednu, kdy Vám potvzení vydáme efektivně (a včas). V případě, že jsme se neozvali, urgujte nás.

Každého daru si vážíme a děkujeme.