Von der Leyenová plánuje reformu Dublinu i další ústupky

Nově zvolená předsedkyně Evropské komise chce mimo jiné zreformovat migrační systém EU.

Německá zpravodajská platforma Tagesschau informuje o konkrétních nápadech nové předsedkyně Evropské komise. Chce reformovat dublinský systém, vyjít vstříc zadlužené Itálii a ukázat více pochopení pro střední a východní Evropu.

Na první místě ovšem Tagesschau informuje, že von der Leyenová chce „věčné“ řešení problému migrace. Je potřeba prý pracovat pragmaticky.

Opět se vrací téma dublinského systému, který musí být podle von der Leyenové prý reformován tak, aby se „zajistila spravedlnost a rozdělení zátěže“. Podle Dublinu zatím platí, že uchazeči o azyl jsou registrováni v zemi, v níž vstoupili do EU. Předsedkyně Komise tedy tvrdí, že je potřeba pomoci těm členským zemím, které jsou geograficky vystaveny největšímu migračnímu tlaku.

Von der Leyenová tvrdí, že je potřeba lidi odradit od toho, aby vůbec do nějakých člunů vstupovali. Jakmile se prý ale lidé vydají na cestu, je potřeba jim pomoci. Von der Leyenová také zopakovala nutnost chránit vnější hranice. Von der Leyenová si je ovšem vědoma toho, jak silně odmítají země východní Evropy přerozdělování migrantů.

Co se právě zemí střední a východní Evropy týká, pak von der Leyenová bude usilovat o pochopení. A to zejména ve sporu o právní stát v Maďarsku a Polsku. V obou zemích roste pocit, že nejsou plně akceptovány. Nikdo prý není dokonalý, řekla předsedkyně Komise.

Umírněně se von der Leyenová vyjadřovala i vůči Římu. Pravidla Paktu stability a růstu se musejí dodržovat, sama pravidla mají ovšem určitý rámec flexibility, kterou je potřeba dobře využít. Například umožnit růst díky nárůstu investic.

Komise je s Itálií ve sporu právě kvůli nedodržování fiskálních pravidel a chce příslib, že rozpočet na rok 2020 neporuší fiskální pravidla EU.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.